ALKOHOLIO VARTOJIMO ĮTAKA PSICHINEI SVEIKATAI

Emilija Savickaitė Abstract Straipsnyje aptariamas ryšys tarp alkoholio vartojimo ir psichikos sveikatos problemų: nerimo ir depresijos. Ne­saikingas alkoholio vartojimas gali padidinti riziką ne­rimo ir depresijos simptomų atsiradimui. Nors alkoholis laikinai sumažina stresą ir nerimą, ilgalaikis vartojimas pablogina nerimo ir depresijos simptomus. Siekiant su­mažinti su alkoholiu susijusių psichikos sveikatos pro­blemų riziką, svarbu stebėti ir riboti alkoholio…

SELEKTYVUSIS MUTIZMAS: ETIOLOGIJA, EPIDEMIOLOGIJA, RYŠYS SU NERIMU, GYDYMO METODAI

Gustė Čėsnaitė Abstract Selektyvusis mutizmas (SM) yra gana retas sutrikimas, pasireiškiantis vaikystėje, jam būdingas nekalbėjimas socialinėje aplinkoje, kurioje iš vaiko tikimasi verbalinio bendravimo. Yra žinoma, kad vaikai, sergantys SM, dažniau serga bendravimo sutrikimais, palyginus su visa populiacija. Labai išsamios ir konkrečios teorijos apie SM etiologiją, diagnozavimą ir gydymą nėra. Istoriškai SM apibrėžimai ir diagnostikos kriterijai…

PACIENTŲ NERIMO PRIEŠ GYDOMĄSIAS ANGIOGRAFIJOS PROCEDŪRAS VERTINIMAS

Inga Jakutė, Asta Mažionienė Abstract Širdies ir kraujagyslių ligos vis dar išlieka dažniau­sia mirties priežastimi visame pasaulyje [5]. Radio­loginės kardiologinės procedūros – širdies vainikinių kraujagyslių ligų gydymo būdas, kai taikant koronarinę angiografiją galima nustatyti arterijų susiaurėjimus, užsikimšimą. Atliekant perkutaninę koronarinę inter­venciją balionu (PKI) ir perkutaninę transliuminę vaini­kinių arterijų angioplastiką (PTVAA), siekiama atkurti miokardo maitinimą krauju…

DEPRESIJOS IR NERIMO RIZIKOS IR APSAUGINIŲ VEIKSNIŲ PALYGINIMAS COVID-19 KARANTINO METU IR NETAIKANT JOKIŲ SOCIALINIŲ APRIBOJIMŲ

Kasparas Trukšnys, Robertas Strumila Abstract Covid-19 protrūkių suvaldymui pasaulyje imtasi griežto karantino, kuris turi poveikį žmonių psichologinei būse­nai. Kadangi žmogus yra socialinė būtybė, jo izoliacija ir draudimas gyvai pasimatyti ir bendrauti su kitais žmo­nėmis kelia jam psichologinį stresą ir nerimą. Pirmieji žmogaus psichinės sveikatos pokyčiai dėl ilgalaikio ka­rantino yra didėjantys depresijos ir nerimo sutrikimai. Šiame…

AKNĖS ĮTAKA EMOCINIAMS SUTRIKIMAMS

Rūta Gancevičienė, Laura Lukavičiūtė, Petras Navickas, Alvydas Navickas, Jūratė Grigaitienė, Christos C. Zouboulis Abstract Darbo tikslas. Nustatyti aknės įtaką ja sergančių pacientųemocinei būklei – nerimastingumui, depresiškumuiir savižudiškoms mintims bei gyvenimo kokybei– ir tai palyginti su kontroline grupe.Darbo metodika. 2016 – 2017 m. atliktame tyrimebuvo analizuojamos dvi asmenų grupės: akne sergantyspacientai ir kontrolinė grupė, kurią sudarė…

RETŲ ODOS LIGŲ POVEIKIS PACIENTŲ GYVENIMO KOKYBEI IR PSICHINEI SVEIKATAI

Agnė Markevičiūtė, Viktorija Černulytė Abstract Oda yra labai svarbi žmogaus kūno dalis, kuri turi didelę įtaką psichinei ir fizinei būklei. Randama daug duomenų, kad depresijos paplitimas dermatologijoje didesnis nei bendrojoje populiacijoje, taip pat nustatytas kliniškai reikšmingas šalutinių psichinių sutrikimų, kuriuos minime straipsnyje, paplitimas sergant odos ligomis. Nustatytas ir vis labiau tyrinėjamas ryšys tarp proto ir…

POLIARTROZE SERGANČIŲ MOTERŲ FIZINĖ IR PSICHOLOGINĖ BŪKLĖ

Vitalija Gerikienė, Simona Albertovičiūtė Abstract Tyrimo tikslas – išanalizuoti poliartroze sergančių moterų fizinę ir psichologinę būklę pagal jų nerimo raišką. Atliktas kokybinis tyrimas, taikant pusiau struktūruotą interviu ir kokybinę turinio analizę. Naudotas WOMAC klausimynas, skirtas įvertinti artroze sergančių pacientų fizinę būklę, HAD skalė, vertinanti psichologinę būklę. Pagal HAD skalę tyrimo dalyvės suskirstytos į atitinkamo laipsnio…

PACIENTŲ PATIRIAMAS NERIMAS PRIEŠOPERACINIU LAIKOTARPIU

Toma Blaževičiūtė, Lina Gedrimė, Indrė Brasaitė, Lolita Rapolienė, Lolita Rapolienė Abstract Straipsnyje analizuojamas pacientų patiriamas nerimaspriešoperaciniu laikotarpiu. Šiuo laikotarpiusvarbu akcentuoti ne tik fiziologinių, bet ir psichosocialiniųporeikių kitimą. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, statistinėir aprašomoji duomenų analizė, naudojant SPSS17.0 for Windows programą. Tyrimui atlikti buvonaudojama anketinė apklausa raštu. Tyrimo rezultatai. Respondentams priešoperaciniulaikotarpiu buvo suteikta informacijos apie…