Vitalija Gerikienė, Simona Albertovičiūtė

Abstract

Tyrimo tikslas – išanalizuoti poliartroze sergančių moterų fizinę ir psichologinę būklę pagal jų nerimo raišką. Atliktas kokybinis tyrimas, taikant pusiau struktūruotą interviu ir kokybinę turinio analizę. Naudotas WOMAC klausimynas, skirtas įvertinti artroze sergančių pacientų fizinę būklę, HAD skalė, vertinanti psichologinę būklę. Pagal HAD skalę tyrimo dalyvės suskirstytos į atitinkamo laipsnio nerimo simptomų grupes. Pusiau struktūruoto interviu klausimais analizuota tyrimo dalyvių fizinė ir psichologinė būklės.

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad pagrindiniai tyrimo dalyvių jaučiami artrozės simptomai yra skausmas ir sąnarių sustingimas. Lengvų nerimo simptomų grupei priskirtoms tyrimo dalyvėms fizinis aktyvumas pagerėjo ar kiek sumažėjo, didelių fizinių apribojimų jos nejaučia. Vidutinio sunkumo ir sunkius nerimo simptomus patiriančioms tyrimo dalyvėms fizinis aktyvumas sumažėjo, išėjus pasivaikščioti skausmas paūmėja ar dėl ligos nebegali tiek judėti, kiek anksčiau. Lengvus nerimo simptomus patiriančios tyrimo dalyvės neigiamas emocijas patiria tik dėl kritimų ar savo vaikų, pozityviau žiūri į save, santykiai su artimaisiais nepakito. Vidutinio sunkumo ir sunkius nerimo simptomus patiriančios tyrimo dalyvės patiria daugiau neigiamų emocijų, jaučia baimę dėl sveikatos, dažniau patiria nusivylimą bei labiau save nuvertina.

Keyword(s): poliartrozė, fizinė būklė, psichologinė būklė, nerimas.
DOI: 10.5200/sm-hs.2018.012
Full TextPDF

Back