VYRŲ IR MOTERŲ VIDUTINĖS TIKĖTINO GYVENIMO TRUKMĖS SKIRTUMO PRIEŽASTYS KOKYBINIU POŽIŪRIU

Jordana Mačiulienė, Faustas Stepukonis, Sigutė Norkienė Abstract Lietuvos vyrų ir moterų vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės (VGT) skirtumas – 9,8 metų – yra didžiausias ES ir vienas didžiausių tarp viso pasaulio šalių, rodantis, jog Lietuvos vyrų sveikatingumas ir gerovė yra ženkliai pažeisti. Tyrimo tikslas – išanalizuoti Lietuvos vyrų ir moterų vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės skirtumo gilumines…

SUBJEKTYVIŲ IR OBJEKTYVIŲ MOTERS ODOS BŪKLĖS RODIKLIŲ POKYČIAI MENSTRUACINIO CIKLO METU

Austėja Vaitkūnaitė, Žaneta Mickienė, Jolanta Juozapavičienė, Sandrija Čapkauskienė Abstract Menstruacinio ciklo metu kiekviena sveika vaisingo amžiaus moteris patiria ciklinius fiziologinius pokyčius. Dėl kintančių hormonų koncentracijos kraujyje, pastebimi tam tikri įvairių audinių bei organų, taip pat ir odos būklės, pokyčiai. Kinta odos riebumas, jautrumas, tankumas bei daugelis kitų rodiklių. Kintant moterų gyvenimo būdui ir sąlygoms, keičiantis…

SENYVO AMŽIAUS MOTERŲ FIZINIO AKTYVUMO, GYVENIMO KOKYBĖS IR SUBJEKTYVIOS GEROVĖS YPATUMAI BEI SĄSAJOS

Andrejus Černovas, Vidmantas Alekna, Marija Tamulaitienė, Greta Katavičiūtė, Rimantas Stukas Abstract Tyrimo tikslas – ištirti 60 metų ir vyresnio amžiaus moterų fizinio aktyvumo, gyvenimo kokybės ir su­bjektyvios gerovės ypatumus bei tarpusavio sąsajas. Tyrimo medžiaga ir metodai. Vienmomentis skers­pjūvio tipo tyrimas atliktas 2017 m. rugsėjo-gruodžio mėn. Tiriamųjų apklausa buvo vykdoma tiesiogiai, naudojant bendrąjį ir specialiuosius klausimynus.…