Jordana Mačiulienė, Faustas Stepukonis, Sigutė Norkienė

Abstract

Lietuvos vyrų ir moterų vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės (VGT) skirtumas – 9,8 metų – yra didžiausias ES ir vienas didžiausių tarp viso pasaulio šalių, rodantis, jog Lietuvos vyrų sveikatingumas ir gerovė yra ženkliai pažeisti.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti Lietuvos vyrų ir moterų vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės skirtumo gilumines psichosocialines priežastis.
Tyrimo medžiaga ir metodai. Kokybinis tyrimas atliktas giluminio interviu metodu apklausiant Klaipėdos rajono gyventojus. Tyrime dalyvavo 8 informantai: 7 vyrai ir 1 moteris.

Rezultatai. Apibendrinus visų informantų pasisakymus gyvenimą trumpinančių veiksnių tema, išryškėjo, kad labiausiai skundžiamasi pinigų stoka, prasta emocine būkle, požiūrio į vyriškumą ypatumais, netinkamai susiklosčiusiais santykiais šeimoje. Nevienareikšmiai vertinamas interneto poveikis sveikatai – dalies informantų nuomone, internetas naudingas, kitų tyrimo dalyvių nuomone – žalingas sveikatai. Informantai nevienareikšmiai vertino alkoholio vartojimą, rūkymą, vartojimo motyvus bei poveikį sveikatai. Dauguma tyrimo dalyvių pripažino, kad vyrai rūpinasi sveikata mažiau, nei moterys – jie vengia profilaktinių pasitikrinimų, nenoriai lankosi pas gydytojus dėl prastos sveikatos apsaugos sistemos bei didelių eilių. Visi informantai pripažino, kad psichologinis stabilumas turi didelę įtaką gyvenimo kokybei ir jo trukmei.

Išvados. Išskirtinai didelio Lietuvos vyrų ir moterų VGT skirtumo, lyginant su kitomis ES ir pasaulio šalimis, negalima paaiškinti vien biologiniais veiksniais. Lietuvos vyrų sveikatą žalojanti elgsena – polinkis į nesaikingą alkoholio vartojimą, rūkymas, rizikingesnė nei moterų elgsena, nesirūpinimas sveikatos tausojimu, vengimas tikrintis sveikatą yra nepalankių ekonominių bei psichosocialinių aplinkybių pasekmė. Siekiant sumažinti vyrų ir moterų VGT skirtumo gilumines priežastis, reikėtų orientuotis ne tiek į draudimais grindžiamas priemones, tokias kaip alkoholio įsigijimo ir vartojimo, rūkymo ar alkoholio reklamos draudimas, o į galimybių sudarymą gyventojų ekonominės padėties stiprinimui, geresnes infrastruktūros sąlygas, emigracijos ir nedarbo mažinimą. Būtini tolimesni ir išsamesni šios srities tyrimai, siekiant įvardinti bei pašalinti gilumines Lietuvos vyrų ir moterų VGT skirtumo priežastis.

Šiame straipsnyje apžvelgiama užsienio šalių patirtis, taikant sensorinę integraciją kaip vieną iš galimų profe­sinio streso įveikos metodų.

Keyword(s): moterys, vyrai, vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.168
Full TextPDF

Back