HIPERNATREMIJA INTENSYVIOJOJE TERAPIJOJE

Šarūnas Masys, Dominyka Kaušaitė Abstract Hipernatremija – tai būklė, kurios metu natrio kon­centracija plazmoje yra didesnė nei 145 mmol/l. Su šia liga dažnai susiduriama intensyviojoje terapijoje. Tyrimo tikslas − atrinkti ir išanalizuoti ekspertų nu­statytas ir visuotinai pripažintas hipernatremijos rūšis, diagnostikos bei gydymo rekomendacijas. Literatūros apžvalga atlikta naudojantis PubMed ir Google Scholar mokslinėmis duomenųbazėmis. Naudoti raktažodžiai…

PACIENTŲ SAUGOS KULTŪROS VEIKSNIŲ ANALIZĖ ANESTEZIJOS IR INTENSYVIOSIOS TERAPIJOS SKYRIUOSE

Elena Petrauskaitė, Aldona Mikaliūkštienė Abstract Pacientų sauga yra vienas iš pagrindinių kokybiškos priežiūros elementų. Medicininės klaidos dėl nesaugios praktikos yra viena iš dešimties pagrindinių negalią ir mirtį sukeliančių priežasčių pasaulyje, siejamos su didele finansine žala valstybei ir gydymo įstaigoms. Sveikatos priežiūros specialistų vaidmuo užtikrinant pacientų saugą yra vienas svarbiausių, todėl svarbu išanalizuoti medicinos darbuotojų požiūrį…

SUNKIĄ GALVOS SMEGENŲ TRAUMĄ PATYRUSIŲ PACIENTŲ VENTILIACINĖS PNEUMONIJOS RIZIKOS VEIKSNIŲ, DAŽNIO IR JĮ LEMIANČIŲ MIKROORGANIZMŲ PAPLITIMO ANALIZĖ

Sonata Lodaitė, Monika Liugailaitė, Tomas Tamošuitis, Neringa Balčiūnienė Abstract Tikslas. Nustatyti sunkią galvos smegenų traumą pa­tyrusių pacientų, gydytų Neurochirurgijos intensy­vios terapijos skyriuje (toliau – NITS), ventiliacinės pneumonijos (toliau – VP) dažnį, jį lemiančius rizikos veiksnius, dažniausius sukėlėjus. Tyrimo metodika. Atliktas retrospektyvinis tyrimas, į kurį įtraukta 110 pacientų, 2017-2018 m. laikotarpiu gydytų NITS dėl sunkios galvos…

MENINGITAS PO IŠORINIO SKILVELIŲ DRENAŽO OPERACIJOS

Ugnė Dobrovolskytė, Tomas Tamošuitis, Neringa Balčiūnienė Abstract Tikslas. Nustatyti pooperacinio bakterinio meningito dažnį, rizikos veiksnius, sukėlėjus bei ligos baigtis pacientams, gydytiems Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės (LSMUL) Neurochirurgijos intensyvios terapijos skyriuje (NITS) po išorinio skilvelio drenažo (ISD) operacijos. Tyrimo metodika. Atliktas retrospektyvusis tyrimas, į kurį įtraukta 212 pacientų, kurie 2012-2016 metais po ISD suformavimo operacijos…