ŪMAUS GALVOS SVAIGIMO PRIEŽASTYS IR DIAGNOSTIKA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ PRAKTIKOJE

Viktorija Krunkaitienė, Skirmantas Krunkaitis Abstract Tyrimo tikslas − apžvelgti dažniausias galvos svaigimo priežastis, jų diagnostiką ir diferencinę diagnostiką pir­minėje sveikatos priežiūros grandyje. Tyrimo metodai – mokslinės literatūros paieška, atranka ir analizė. Li­teratūros paieška atlikta elektroniniu būdu ScienceDi­rect, PubMed, UpToDate elektroninėse duomenų bazėse. Atrinkti aktualiausi ir labiausiai temą atitinkantys 29 straipsniai ir atlikta jų analizė. Tyrimo…