DEPRESIJA SERGANČIŲ ASMENŲ DĖMESIO KONCENTRACIJOS, SAVIRAIŠKOS IR SAVIGARBOS KAITA TAIKANT DRAMOS TERAPIJĄ AMBULATORINĖS REABILITACIJOS LAIKOTARPIU

Laimutė Samsonienė, Rimantė Markauskienė, Violeta Rimkevičienė Abstract Depresija yra liga, kuri gali paveikti visą žmogaus as­menybę, sutrikdyti fizinę ir psichosocialinę asmens pu­siausvyrą. Dramos terapija tai erdvė, kurioje asmuo ska­tinamas įsisąmoninti kintančius gyvenimo įvykius bei kūrybingai prie jų prisitaikyti. Tyrimo tikslas − nustatyti dramos terapijos žaidimų po­veikį sergančiųjų depresija savigarbai, saviraiškai bei dėmesio koncentracijai ambulatorinės reabilitacijos…

DRAMOS TERAPIJA SENJORŲ KOGNITYVINĖMS FUNKCIJOMS IR EMOCINEI SVEIKATAI

Laimutė Samsonienė, Saulė Gotbergė, Violeta Rimkevičienė Abstract Institucionalizacijos poveikis tampa iššūkiu vyresnio amžiaus žmonėms. Pasikeitusi aplinka, dienotvarkė gali sukelti neigiamų emocijų, padidinti socialinę izoliaciją, todėl svarbu atkreipti dėmesį ne tik į senjorų fizinės svei­katos priežiūrą, bet ir užtikrinti psichologinę bei socialinę gerovę. Lanksti ir žaisminga dramos terapija galėtų būti integruota kaip rekreacinė priemonė socialinės globos…

MOTERŲ, SERGANČIŲ IŠSĖTINE SKLEROZE, PSICHOEMOCINĖS SVEIKATOS RAIŠKA, TAIKANT DRAMOS TERAPIJĄ

Monika Bičiūnaitė, Laimutė Samsonienė Abstract Išsėtinės sklerozės plitimo tendencijos pasaulyje ir Europoje skatina ieškoti inovatyvių gydymo bei rea­bilitacijos priemonių Lietuvoje. Moksliniais tyrimais įrodytas glaudus išsėtinės sklerozės ryšys tarp paci­entų psichoemocinės sveikatos, artimos aplinkos bei gyvenimo gerovės. Tyrimo tikslas − atskleisti sergančiųjų išsėtine skleroze saviraiškos ir nuovargio patirtį, taikant dramos terapijos tyrimo protokolą. Tyrimo atlikimo laikotarpis…