BENDRUOMENĖS SLAUGYTOJŲ PATIRIAMI BENDRAVIMO SU SERGANČIAISIAIS DEMENCIJA IŠŠŪKIAI

Rasa Juozapavičienė, Inga Mikutavičienė, Aušra Vitaitė, Evelina Steponiavaitė Abstract Straipsnyje siekiama atskleisti bendruomenės slaugytojųbendravimo iššūkius, patiriamus su demencija sergan­čiais pacientais. Tyrimo empirinįpagrindąsudaro12 pu­siau struktūrizuotų interviu su bendruomenės slaugyto­jomis, vizituojančiomis demencija sergančius pacientus namuose. Tyrimo imtis sudaryta patogiosios atrankos būdu, tiriamųjųvidutinis amžius – 37 m., darbo stažas nuo 3 iki 25 metų. Tyrimo duomenųapdorojimui pasi­rinktas kokybinės…

DVIKALBYSTĖS IR DEMENCIJOS RYŠYS: NEUROLOGINIAI MECHANIZMAI, STIPRINANTYS KOGNITYVINĮ REZERVĄ

Lukas Ragauskas Abstract Senėjančioje visuomenėje daugėja demencija sergančių asmenų. Demencija – tai sindromas, kurio pagrindinės priežastys yra Alzheimerio liga, kraujagyslinė, fronto­temporalinė demencijos ir demencija su Lewy kūneliais. Šis sindromas pasireiškia progresuojančiu įgytų kogni­tyvinių funkcijų sutrikimu, sutrikdančiu kasdienę veiklą. Šiuo metu nėra efektyvaus farmakologinio demencijos gydymo metodo, todėl bandoma ieškoti nefarmakolo­ginių būdų pagerinti pacientų kognityvines funkcijas.…

MUZIKOS TERAPIJOS POVEIKIS DEMENCIJA SERGANČIŲ PACIENTŲ ELGESIUI, PAŽINIMO FUNKCIJOMS, MOTORINIAMS ĮGŪDŽIAMS BEI FIZIOLOGINIAMS RODIKLIAMS

Agnė Pacevičiūtė, Skaidra Bieliūnaitė, Lina Varžaitytė Abstract Įvadas. Muzikos terapija naudojama kasdienėje ser-gančiųjų demencija klinikinėje praktikoje. Demencija sergantys žmonės mėgaujasi muzika, o jų gebėjimas re­aguoti į ją išsaugomas net tada, kai žodinis bendravi­mas nebeįmanomas, o intervencijos, pagrįstos muzikine veikla, gali turėti teigiamą poveikį paciento elgesiui, emocijoms ir pažinimo funkcijai. Tikslas. Pristatyti muzikos terapijos naudą demencija…

ANESTEZIJOS ĮTAKA DEMENCIJOS ATSIRADIMUI IR PROGRESAVIMUI

Vitalija Dapšauskaitė, Ieva Dereškevičiūtė, Justina Jermolajevaitė Abstract Demencija yra lėtinis ir progresuojantis kognityvinių funkcijų sutrikimas, sukeltas neurodegeneracinių pa­kitimų žmogaus smegenyse. Dėl ilgėjančios gyvenimo trukmės pastebimas drastiškas demencija sergančių žmo­nių skaičius, kuris skatina ieškoti šios būklės atsiradimo priežasčių ir jas koreguoti. Šio tyrimo tikslas yra išsi­aiškinti anestezijos įtaką demencijos atsiradimui. Buvo nagrinėjami 2018-2021 m. publikuoti moksliniai…

DELYRAS ESANT DEMENCIJAI KAIP PRES SINDROMO IŠRAIŠKA. KLINIKINIS ATVEJIS

Agnė Viganauskaitė, Gabrielė Pleirytė, Vigintas Vilkas Abstract Užpakalinės grįžtamosios encefalopatijos sindromas (PRES) – klinikinis neuroradiologinis sindromas, pa­sireiškiantis plataus spektro neurologiniais simptomais, tokiais kaip nelokalizuoti galvos skausmai, traukulių prie­puoliai, encefalopatijos simptomai, regėjimo sutrikimai ar į epilepsiją panašia būkle. Didesnę šio sindromo ri­ziką turi pacientai, sergantys arterine hipertenzija, inkstų nepakankamumu, imunosupresine būkle ar eklampsija. Sindromo klinikiniai požymiai…

DEMENCIJA SERGANČIO PACIENTO KOGNITYVINIŲ FUNKCIJŲ POKYČIAI ILGALAIKĖS SLAUGOS KONTEKSTE: ARTIMŲJŲ PATIRTYS

Vitalija Gerikienė, Vilija Vaikasienė Abstract Tyrimo tikslas − išanalizuoti demencija sergančių pa­cientų kognityvinių funkcijų pokyčius bendruomenės slaugytojų ir artimųjų, namuose slaugančių demencija sergančius pacientus, atžvilgiu. Tyrimo probleminis klau­simas: kaip geba artimieji slaugyti demencija sergantį pacientą namuose, esant kognityvinių funkcijų poky­čiams? Taikyta kokybinio tyrimo strategija, vykdant pu­siau struktūruotą interviu. Tyrime dalyvavo 9 bendruo­menės slaugytojai ir 7…

DEMENCIJA SERGANČIŲ ASMENŲ PAŽINIMO FUNKCIJŲ BEI EMOCINĖS BŪKLĖS VERTINIMAS, TAIKANT INTERAKTYVIAS REABILITACIJOS PRIEMONES IR MULTISENSORINĘ APLINKĄ

Milda Gintilienė, Daiva Baltaduonienė, Aistė Pranskaitytė-Bielevičienė, Laura Šerkšnaitė Abstract Sergant demencija pažeidžiama daugelis aukštesniųjų smegenų žievės funkcijų: atmintis, mąstymas, orientacija, supratimas, skaičiavimo įgūdžiai, gebėjimas mokytis, kalba ir protavimas, pablogėja emocijų kontrolė, socialinis elgesys ar motyvacija [6]. Šiuo metu Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, nuo tradicinių reabilitacijos priemonių pereinama prie pažangių, kompiuterizuotų, modernių gydymo technologijų, tokių…

OROFARINGINĖS DISFAGIJOS – SVARBAUS GERIATRINIO SINDROMO – DIAGNOSTIKA IR GYDYMAS

Margarita Rugaitienė, Gytė Damulevičienė, Vita Lesauskaitė, Ingrida Ulozienė, Ieva Enčerytė Abstract Orofaringinė disfagija (OD) − pasunkėjęs rijimas, apibrėžiamas kaip kąsnio suformavimo ir slinkimo iš burnos į proksimalinę stemplės dalį sutrikimas, as­mens subjektyviai jaučiamas 10 sekundžių nuo rijimo pradžios. Tai vienas svarbių geriatrinių sindromų, kurio paplitimas senyvo amžiaus žmonių bendruo­menėje 13-40 proc., tarp hospitalizuotų senų pacientų…

SENYVO AMŽIAUS PACIENTŲ, PATYRUSIŲ ŪMINĮ MIOKARDO INFARKTĄ, GYVENIMO KOKYBĖS POKYČIAI

Margarita Broslavskytė, Robertas Samalavičius, Pranas Šerpytis Abstract Ūminis miokardo infarktas (ŪMI) gali būti viena iš priežasčių, lemiančių senyvo amžiaus (80 metų ir daugiau) asmenų fiziologinių išteklių išsekimą. Tokia būklė apibūdinama kaip senatvinis silpnumo sindromas (SSS), kuris paverčia asmenį priklausomu nuo kitų, ženkliai pablogina pasitenkinimą gyvenimu ir ligos baigties tikimybę. Sutrikusios kognityvinės funkcijos ar kraujagyslinė demencija,…