Agnė Pacevičiūtė, Skaidra Bieliūnaitė, Lina Varžaitytė

Abstract

Įvadas. Muzikos terapija naudojama kasdienėje ser-gančiųjų demencija klinikinėje praktikoje. Demencija sergantys žmonės mėgaujasi muzika, o jų gebėjimas re­aguoti į ją išsaugomas net tada, kai žodinis bendravi­mas nebeįmanomas, o intervencijos, pagrįstos muzikine veikla, gali turėti teigiamą poveikį paciento elgesiui, emocijoms ir pažinimo funkcijai.

Tikslas. Pristatyti muzikos terapijos naudą demencija sergančio paciento nuotaikai, pažinimo funkcijoms, mo­toriniams simptomams bei fiziologiniams rodikliams.

Išvados. Muzikos terapija mažina depresijos ir nerimo simptomus, gerina nuotaiką, emocinę raišką, bendravimą, tarpasmeninius įgūdžius bei pažinimo funkcijas, turi teigiamą poveikį žmogaus fiziologiniams rodikliams bei motorinių funkcijų atsikūrimui.

Keyword(s): demencija, muzikos terapija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.040
Full Text: PDF

Back