LĖTINIS SISTEMINIS UŽDEGIMAS IR KOGNITYVINIŲ FUNKCIJŲ SILPNĖJIMAS − PAVOJUS DARBOVIETEI IR DARBUOTOJŲ SVEIKATAI

Kamilė Počepavičiūtė, Iveta Mykolaitytė Abstract Kognityvinės funkcijos yra svarbios ne tik kasdieniame, bet ir darbiniame gyvenime. Jų silpnėjimas siejamas su lėtiniu uždegiminiu atsaku, sukeliamu įvairių lėtinių ligų, kurių rizikos veiksnių randama ir darbo aplinkoje. Ty­rimo tikslas – remiantis naujausiomis mokslinėmis pu­blikacijomis apžvelgti su lėtiniu uždegimu susijusius rizikos veiksnius, esančius profesinėje aplinkoje, bei jų įtaką darbuotojų…

BARISTŲ FIZINIŲ YPATYBIŲ IR LAIKYSENOS POKYČIAI, TAIKANT KINEZITERAPIJĄ

Vaiva Strukčinskaitė, Greta Blauzdžiūnaitė, Birutė Strukčinskienė, Emilija Griškonytė, Sigitas Griškonis Abstract Straipsnyje aptariamos baristų darbo stovimoje padėtyje pasekmės, analizuojamas kineziterapijos poveikis šio darbo specifikos paveiktoms baristų fizinėms ypatybėms ir laikysenai. Tyrimo tikslas – įvertinti kineziterapijos poveikį baristų laikysenai ir fizinėms ypatybėms. Tirti 19-25 metų baristai. Tiriamojoje grupėje buvo 16, o kontrolinėje – 15 baristų (iš…

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ, DIRBANČIŲ BENDROJO POBŪDŽIO LIGONINĖSE, POŽIŪRIS Į DARBO APLINKOS VEIKSNIUS

Tomas Steponkus, Rūta Ustinavičienė, Gvidas Urbonas Abstract Darbo aplinka plačiai nagrinėjama mokslo literatūroje, tačiau trūksta mokslinių tyrimų, skirtų pačių darbuotojų darbo aplinkos vertinimui ir ypač specifinėmis darbo sąlygomis išsiskiriančiame sveikatos priežiūros sektoriuje. Tyrimo tikslas. Ištirti sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių bendrojo pobūdžio ligoninėse, požiūrį į darbo aplinką ir sąsajas su sociodemografiniais veiksniais. Tyrimo medžiaga ir metodika.…