COVID-19 PANDEMIJOS POVEIKIS SERGANČIŲJŲ MELANOMA HOSPITALINIAM PRIEINAMUMUI: PATIRTIS

Henrieta Janušonytė, Vinsas Janušonis, Gaivilė Kasap Abstract COVID-19 pandemija sutrikdė ir apribojo visą sveikatos priežiūrą, ypač planinę, tarp jos onkologinę pagalbą, o kartu ir pagalbą sergantiems melanoma. Darbo tikslas – ištirti ir palyginti pacientų, sergančių melanoma, stacionarinės medicinos pagalbos prieina­mumą iki COVID-19 pandemijos (2019) ir pandemijos (2020) metais. Analizuotos įvairių šalių autorių mokslinės publikacijos nagrinėjama…

COVID-19 PANDEMIJOS POVEIKIS SERGANČIŲJŲ ODOS NAVIKAIS STACIONARINĖS ONKOLOGINĖS PAGALBOS PRIEINAMUMUI

Vinsas Janušonis, Gaivilė Kasap, Henrieta Janušonytė Abstract COVID-19 pandemijos metu, palyginus su ikipande­miniu laikotarpiu, buvo sutrikdyta onkologinių ligonių, tarp jų ir sergančiųjų odos navikais, sveikatos priežiūra. Tyrimo tikslas – ištirti ir palyginti pacientų, sergančių odos navikais, stacionarinės medicinos pagalbos priei­namumą iki COVID-19 pandemijos ir pandemijos metu. Atliekant tyrimą, analizuotos įvairių šalių autorių publi­kacijos, tirtos odos…

PLANINIŲ ORTOPEDINIŲ TRAUMATOLOGINIŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMO POKYČIAI COVID-19 PANDEMIJOS METU

Agnė Česnauskaitė, Andrius Montrimas, Vytautas Venclovas Abstract Įvadas. 2020 kovo 11 dieną Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė Covid-19 pandemiją, kuri užklupo daugelį sveikatos sistemų nepasiruošusias, sveikatos įstaigoms teko perskirstyti turimus išteklius Covid-19 pacientams. Tyrimo tikslas – įvertinti planinių ortopedinių traumatologinių paslaugų prieinamumo pokyčius Covid-19 pandemijos metu. Metodai. Retrospektyvus tyrimas, kurio populiacija buvo vieno ortopedo traumatologo planingai…

AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS IR SAUGA EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU DĖL COVID-19

Jelena Kutkauskienė Abstract Ekstremalios situacijos metu poreikis efektyviai valdyti situaciją nulėmė poreikį keisti ir iš esmės vykdyti teisinį reguliavimą. Šiame straipsnyje aptariami svarbiausi sprendimai, kuriais buvo siekiama perorganizuoti ir plėtoti ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ekstremalios situacijos metu, įvertintos teisinės priemonės, užtikrinusios šių paslaugų prieinamumą ir saugą. Keyword(s): COVID-19 pandemija, sveikatos priežiūros įstaigos, paslaugos…

LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS STACIONARIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ SUBORDINAVIMAS IR VEIKLOS KOORDINAVIMAS: EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS REGULIAVIMO YPATUMAI COVID-19 PLITIMO GRĖSMĖS AKIVAIZDOJE

Jelena Kutkauskienė Abstract Ekstremalios situacijos metu iššūkis efektyviai valdyti situaciją lėmė poreikį keisti ir iš esmės vykdyti teisinį reguliavimą. Šiame straipsnyje aptariami sprendimai, kuriais buvo siekiama perorganizuoti stacionarinių as­mens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ekstrema­lios situacijos metu ir analizuojamas priimtų teisės aktų teisinis pagrįstumas. Keyword(s): COVID-19 pandemija, sveikatos priežiūros įstaigos. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.155 Full Text: PDF Back