Jelena Kutkauskienė

Abstract

Ekstremalios situacijos metu poreikis efektyviai valdyti situaciją nulėmė poreikį keisti ir iš esmės vykdyti teisinį reguliavimą. Šiame straipsnyje aptariami svarbiausi sprendimai, kuriais buvo siekiama perorganizuoti ir plėtoti ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ekstremalios situacijos metu, įvertintos teisinės priemonės, užtikrinusios šių paslaugų prieinamumą ir saugą.

Keyword(s): COVID-19 pandemija, sveikatos priežiūros įstaigos, paslaugos COVID-19 sergantiesiems.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.017
Full TextPDF

Back