PSICHOSOCIALINĘ NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ ARTIMŲJŲ NUOMONĖ APIE SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ATITIKIMĄ NEĮGALIŲJŲ POREIKIUS: DVIEJŲ BANGŲ PAPLITIMO TYRIMO REZULTATAI

Donatas Austys, Viltė Jonynaitė, Salvinija Bendikaitė, Marija Jakubauskienė, Rimantas Stukas Abstract Įvadas. 2014 metais Lietuvoje pradėta institucinės glo­bos pertvarka, kuria siekiama institucinę globą pakeisti neįgaliesiems skirtomis paslaugomis, teikiamomis ben­druomenėse, taip prisitaikant prie neįgaliųjų poreikių. Šio tyrimo tikslas – įvertinti psichosocialinę negalią turinčių asmenų artimųjų nuomonę apie neįgaliesiems teikiamų socialinių paslaugų atitikimą neįgaliųjų poreikius. Medžiaga ir…

SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ RYŠIŲ SU ARTIMAISIAIS PROBLEMOS COVID-19 PANDEMIJOS METU

Žydra Kuprėnaitė, Jolita Lubienė, Reda Navikienė Abstract COVID-19 pandemijos metu didelį nerimą ir psicholo­ginę įtampą patiria senyvo amžiaus žmonės − socialinės globos namų gyventojai, jų artimieji bei jiems paslaugas teikiantys specialistai. Pandemijos sąlygomis darbas so­cialinės globos įstaigose organizuojamas vadovaujantis reglamentais, ribojančiais judėjimą ir bendravimą. Vie­nas iš socialinės globos įstaigos socialinių darbuotojų uždavinių − skatinti šeimos…

PSICHIKOS SVEIKATOS SLAUGYTOJŲ IR SERGANČIŲJŲ ŠIZOFRENIJA ARTIMŲJŲ BENDRADARBIAVIMAS: KOKYBINIS TYRIMAS

Augustė Grinkevičiūtė, Agnė Jakavonytė-Akstinienė Abstract Šizofrenija serga daugiau nei 20 milijonų pasaulio gyventojų. Daugelis asmenų, kuriems diagnozuota šizofrenija, gyvena arba palaiko artimus ryšius su savo šeimos nariais, pavyzdžiui, tėvais, broliais, seserimis ar vaikais. Dažnai sergančiuosius prižiūrintys šeimos nariai pakliūva į situacijas, kuriose pasireiškia sergančiojo agresija ir savęs žalojimas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti psichikos sveikatos slaugytojo…