Žydra Kuprėnaitė, Jolita Lubienė, Reda Navikienė

Abstract

COVID-19 pandemijos metu didelį nerimą ir psicholo­ginę įtampą patiria senyvo amžiaus žmonės − socialinės globos namų gyventojai, jų artimieji bei jiems paslaugas teikiantys specialistai. Pandemijos sąlygomis darbas so­cialinės globos įstaigose organizuojamas vadovaujantis reglamentais, ribojančiais judėjimą ir bendravimą. Vie­nas iš socialinės globos įstaigos socialinių darbuotojų uždavinių − skatinti šeimos narius palaikyti kuo glau­desnius ryšius su socialinės globos namų gyventojais, tačiau pandemijos metu tai sunkiai įgyvendinama. Ben­dravimo stoka lemia socialinės globos namų gyventojų dar didesnę atskirtį ir vienatvę, jų artimųjų nerimą, sun­kina socialinių darbuotojų veiklą.

Tikslas – atskleisti socialinės globos namų gyventojų ryšių su artimaisiais palaikymo problemas COVID-19 pandemijos metu.

Keyword(s): socialiniai ryšiai, socialinės globos įstaiga, socialinis darbuotojas, senyvo amžiaus žmogus, pandemija, artimieji.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.078
Full TextPDF

Back