REABILITACIJOS EFEKTYVUMAS, ESANT ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ BEI KVĖPAVIMO SISTEMOS FUNKCIJOS SUTRIKIMŲ PO PERSIRGTOS COVID-19 INFEKCIJOS

Viktorija Janonytė, Aistė Navickaitė, Lina Varžaitytė Santrauka Tyrimo tikslas − išsiaiškinti reabilitacijos efektyvumą, esant širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo sistemos funkcijos sutrikimų asmenims, po persirgtos COVID-19 infekcijos. Tyrimo metodas – sisteminė literatūros apž­valga. Atrinkti straipsniai, kuriuose aprašoma reabilitacija po COVID-19 infekcijos, jos priežastys, simptomai, kom­plikacijos ir reabilitacijos priemonės. Apžvalga atlikta naudojantis elektronine duomenų baze PubMed…

KINEZITERAPIJOS POVEIKIS APATINĖS GALŪNĖS MOTORINĖS FUNKCIJOS ATKŪRIMUI ASMENIMS, PATYRUSIEMS GALVOS SMEGENŲ INSULTĄ

Neringa Vilkevičienė, Ieva Eglė Jamontaitė Santrauka Galvos smegenų insultas (GSI) yra neurologinis sutriki­mas, kenkiantis motorinei kontrolei, kuri paveikia paci­entų gebėjimą judėti ir jų gyvenimo kokybę. Pacientai, patyrę galvos smegenų insultą, susiduria su motorinės kontrolės, valingų judesių ir taisyklingos laikysenos problemomis, kurios riboja jų judėjimą. Ankstyva rea­bilitacija po pakenkimo yra būtina, siekiant kuo labiau padidinti atsigavimo…

PSICHINĘ NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ LAISVALAIKIO POVEIKIS PSICHOEMOCINEI BŪKLEI

Aušra Rolienė, Rūta Jonaitienė Santrauka Tyrimo tikslas − išsiaiškinti laisvalaikio poveikį psichinę negalią turinčių asmenų psichoemocinei būklei. Tyrimo metodai. Atlikta išplėstinė literatūros apžvalga. Mokslinių straipsnių paieška buvo vykdoma VU prenumeruojamoje duomenų bazėje Pubmed ir kitoje laisvai prieinamoje in­ternetinėje mokslinių literatūros šaltinių platformoje Go­ogle Scholar, taikant straipsnių įtraukimo (neįtraukimo) kriterijus. Apžvalgoje išanalizuotas 121 straipsnis bei kita…

RANKOS TRAUMĄ PATYRUSIŲ ASMENŲ VEIKLOS PROBLEMŲ IR EMOCINĖS BŪKLĖS STEBĖJIMAS NAMUOSE PO REABILITACIJOS

Milda Gintilienė, Aistė Pranskaitytė-Bielevičienė, Beatričė Dūdaitė Santrauka Rankų traumos visais laikais buvo ir yra labai aktualios. Rankomis atliekami kasdieniai veiksmai, o traumų metu gali būti sužalojamos funkcijai svarbios struktūros, apribojami rankos judesiai, neigiamai veikiantys kasdienę veiklą, sutrikdomi įvairūs žmogaus gyvenimo aspektai [4]. Dažnai patyrę traumą asmenys užsidaro namuose, o toks socialinis pasyvumas labai paveikia asmens…

SERGANČIŲJŲ IŠEMINE ŠIRDIES LIGA IR ŠIRDIES NEPAKANKAMUMU FIZINIO AKTYVUMO YPATUMAI

Kristina Sauliūnaitė Santrauka Tikslas – atrinkti ir išanalizuoti mokslinius straipsnius apie sergančiųjų išemine širdies liga ir širdies nepakankamumu fizinio aktyvumo ypatumus. Tyrimo metodas – sisteminė literatūros apžvalga. Mokslinių publikacijų paieška atlikta naudojantis PubMed paieškos sistema elektroninėje Medline duomenų bazėje. Atrinkti straipsniai parašyti anglų kalba. Rezultatai. Sergantiesiems išemine širdies liga arba širdies nepakankamumu fizinio krūvio metu…

EISENOS TRENIRUOKLIO „EIK“ NAUDOJIMO GALIMYBĖS SENYVO AMŽIAUS ASMENIMS PO GALVOS SMEGENŲ KRAUJOTAKOS SUTRIKIMO

Milda Žukauskienė, Laimutė Samsonienė Santrauka Svarbiausia treniruoklių savybė – universalumas, patikimumas ir plačios naudojimo galimybės. Straipsnyje aptariamas eisenos treniruoklio EIK pritaikomumas ir naudojimo galimybės senyvo amžiaus neįgaliesiems. Tyrimo tikslas – įvertinti treniruoklio EIK naudojimo galimybes asmenims, patyrusiems galvos smegenų kraujotakos sutrikimą, parengti praktines rekomendacijas. Veiklos tyrime taikyti kokybiniai ir kiekybiniai tyrimometodai: ekspertų apklausa, medicininių dokumentų…

SERGANČIŲJŲ GALVOS SMEGENŲ INSULTU GRIUVIMAI ANKSTYVUOJU REABILITACIJOS LAIKOTARPIU

Gabrielė Tamulytė, Lina Varžaitytė Santrauka Tikslas – gauti naujos, mokslu pagrįstos informacijos apie senyvo amžiaus žmonių, patyrusių galvos sme­genų insultą, ankstyvosios reabilitacijos galimybes, esant padidėjusiai griuvimo rizikai. Naudotasi PubMed duomenų bazių paieškos sistema. Atrinktos ir išanalizuotos nuo 2014 metų paskelbtos mokslinės publikacijos, kuriose vertinamos asmenų, patyrusių galvos smegenų insultą, reabilitacijos ga­limybės, esant griuvimo rizikai. Rasta…

MOTERŲ PO KRŪTIES VĖŽIO OPERACIJOS REABILITACIJA, TAIKANT ŠIAURIETIŠKĄ ĖJIMĄ

Eglė Kalvaitienė, Alma Gaupšienė, Laimutė Samsonienė Santrauka Šiaurietiškas ėjimas – fizinės veiklos forma, gerinanti žmogaus judrumą, mažinanti jautrumą skausmui, gerinanti limfos nutekėjimą, tad gali būti rekomen­duotina vėžiu sergantiems pacientams. Tyrimo tikslas – fizinės reabilitacijos laikotarpiu nu­statyti šiaurietiško ėjimo poveikį moterų psichomo­toriniams parametrams, taikant spindulinį gydymą po krūties vėžio operacijos. Metodika. Atliktas eksperimentinis tyrimas, kuriame dalyvavo…

SENYVO AMŽIAUS PACIENTŲ, PATYRUSIŲ ŪMINĮ MIOKARDO INFARKTĄ, GYVENIMO KOKYBĖS POKYČIAI

Margarita Broslavskytė, Robertas Samalavičius, Pranas Šerpytis Santrauka Ūminis miokardo infarktas (ŪMI) gali būti viena iš priežasčių, lemiančių senyvo amžiaus (80 metų ir daugiau) asmenų fiziologinių išteklių išsekimą. Tokia būklė apibūdinama kaip senatvinis silpnumo sindromas (SSS), kuris paverčia asmenį priklausomu nuo kitų, ženkliai pablogina pasitenkinimą gyvenimu ir ligos baigties tikimybę. Sutrikusios kognityvinės funkcijos ar kraujagyslinė demencija,…

REABILITACIJOS PROCEDŪRŲ KOKYBĖ

Sigutė Norkienė, Laura Nešukaitienė Santrauka Tikslas. Įvertinti pacientų nuomonę apie Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus paslaugų techninę, funkcinę ir išorinio efektyvumo kokybę bei nustatyti funkcinės kokybės ir išorinio efektyvumo ryšius. Tyrimo metodai. Atliktas anketinis tyrimas VšĮ Vilkaviškio ligoninėje, Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje nuo 2018 m. lapkričio 1 d. iki 2019 m. vasario 9 d.…