Milda Žukauskienė, Laimutė Samsonienė

Santrauka

Svarbiausia treniruoklių savybė – universalumas, patikimumas ir plačios naudojimo galimybės. Straipsnyje aptariamas eisenos treniruoklio EIK pritaikomumas ir naudojimo galimybės senyvo amžiaus neįgaliesiems. Tyrimo tikslas – įvertinti treniruoklio EIK naudojimo galimybes asmenims, patyrusiems galvos smegenų kraujotakos sutrikimą, parengti praktines rekomendacijas. Veiklos tyrime taikyti kokybiniai ir kiekybiniai tyrimometodai: ekspertų apklausa, medicininių dokumentų analizė, testavimas (goniometrija, raumenų jėgos vertinimas, 10 m ėjimo; 6 min. ėjimo testai ir kt.), filmavimas, fotografavimas, statistinė duomenų analizė. Tyrimo rezultatai: eisenos lavinimo užsiėmimai su EIK ženkliai pagerino visų tiriamųjų nueinamą atstumą (p<0,05). Visų tiriamųjų rezultatai kito nuosekliai. Ilgėjant einamam atstumui, ilgėjo nueitas atstumas iki pirmo sustojimo. Nustatyta, kad treniruoklis EIK turi didesnį teigiamą poveikį paciento liemens kontrolei, gerina liemens, pečių juostos, nugaros raumenų funkciją, lavina ėjimą, padeda atlikti taisyklingo ėjimo judesius, tiriamieji jaučiasi saugiau, neribojami jų viršutinės kūno dalies judesiai. Treniruoklis EIK tiriamiesiems, patyrusiems galvos smegenų insultą, yra tinkama aktyvinimo ir vertikalizavimo priemonė, tačiau ši priemonė turi būti tikslingai individualizuojama pagal paciento poreikius.

Raktiniai žodžiai: eisenos treniruoklis, eisena, pusiausvyra, galvos smegenų insultas, reabilitacija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.019
Pilnas tekstasPDF

Back