Vilniaus miesto gyventojų gyvensenos ypatumų tyrimai

Algirdas Juozulynas, Antanas Jurgelėnas, Rasa Savičiūtė, Algirdas Venalis Santrauka Augantis sergamumas ir mirtingumas, didesnis vyresnio amžiaus žmonių skaičius ir kiti didėjančių įvairių poreikių pokyčiai bei socialinės struktūros reikalauja kitokio požiūrio į sveikatą ir socialinę politiką ir jų paslaugas, nes požiūris, kuris yra orentuotas tik į ligą, jau yra nebetinkamas. Europoje išskiriami šeši iš septynių išankstinės…

Socialinė psichikos negalią turinčių asmenų sveikatos dimensija: socialinės politikos atspindžiai

Inga Mikutavičienė, Jūratė Guščinskienė Santrauka Pagrindinis straipsnio tikslas – psichikos negalią turinčių asmenų patirties pagrindu atskleisti socialinius sveikatos aspektus, jų problemų struktūrą ir turinį. Tyrimo empirinę bazę sudarė 18 giluminių interviu su 9 psichinę negalią turinčiais tyrimo dalyviais medžiaga. Tyrimas atskleidė tai, jog psichinę negalią turinčių asmenų socialinės sveikatos problemas sąlygoja tarpusavyje sąveikaujančių socialinių veiksnių…

Inovatyvių komunikacijos priemonių taikymo galimybės psichikos sutrikimų prevencijai visuomenėje

Janina Utkuvienė Santrauka Lietuvoje kuriamos ir įgyvendinamos įvairios prevencijos programos, kurioms skiriama daug lėšų, tačiau psichikos sutrikimų šalyje nemažėja, o ligotumo ir sergamumo rodiklis išlieka stabiliai didelis. Nuolatinis technologijų tobulėjimas visuomenėje tampa daugelio pasikeitimų priežastimi. Modernios informacijos ir komunikacijos technologijos įgalina įvairių ir didelių informacijos srautų cirkuliavimą, suteikdamos galimybę ją pritaikyti konkrečiose srityse. Sugebėjimas atrinkti…

Projekto „Psichologinis konsultavimas internetu“, vykdomo Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje, sisteminė apžvalga

Sonata Marčėnienė, Violeta Dapšienė, Valentinas Mačiulis, Janina Utkuvienė Santrauka Straipsnyje apžvelgiami Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės specialistų vykdomo tęstinio projekto „Psichologinis konsultavimas internetu“ (sudarytos galimybės kreiptis visiems pageidaujantiems ir besinaudojantiems naujosiomis technologijomis) tarpiniai rezultatai (2010m. gruodis – 2011m. rugpjūtis). Tikslas – įvertinti tokio pobūdžio paslaugų poreikį, prevencines, edukacines galimybes. Darbo metu gautą informaciją apibendrinome, atlikome kiekybinę…

Lietuvos gyventojų alkoholio vartojimo paplitimo ir alkoholio vartojimo nuostatų sąsajos su respondentų lytimi, amžiumi ir išsimokslinimu

Lina Ignatavičiūtė, Antanas Goštautas, Nijolė Goštautaitė-Midttun Santrauka Straipsnyje analizuojama Lietuvos gyventojų alkoholio vartojimo paplitimo ir nuostatų į alkoholio vartojimą sąsajos su lytimi, amžiumi ir išsimokslinimu. Suaugusiųjų alkoholio vartojimo paplitimas nustatytas remiantis jungtinių „Kauno raj. bendruomenės psichikos sveikatos paslaugų projekto gyvenimo kokybės“ ir „Suaugusiųjų Lietuvos gyventojų sveikatos žinių, elgsenos ir įpročių“ tyrimų, o tarp moksleivių –…

Depresiškumo paplitimas tarp Lietuvos kaimų gyventojų

Ona Davidonienė, Jelena Stanislavovienė, Janina Utkuvienė Santrauka Tyrimo tikslas: nustatyti, kokia dalis Lietuvos kaimų gyventojų išgyvena depresiškumą; palyginti depresiškumo paplitimą skirtingose demografinėse grupėse. Tyrimo imtis 1681 Lietuvos kaimų gyventojas. Depresiškumo nustatymui panaudota Zungo savęs vertinimo skalė. Depresiškumo paplitimas pateiktas absoliučiais skaičiais ir procentais. Kategorinių duomenų analizė atlikta naudojant chi kvadrato (χ2) tikslųjį metodą. Šiuo tyrimu…

Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje teikiamų paslaugų kokybės, specialistų darbo bei aplinkos faktorių vertinimas

Valentinas Mačiulis, Alina Stigienė, Alma Buginytė, Fausta Margarita Mickienė Santrauka Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės (RVPL) specialistai, atsižvelgdami į šiuolaikinio mokslo ir praktikos reikalavimus, vykdo įsipareigojimus pacientams, siekdami nuolat gerinti teikiamų paslaugų kokybę bei didinti pasitikėjimą pačia institucija. Norėdami būti tikri, kad jų veikla atitinka pacientų poreikius ir lūkesčius, kad šie linkę sugrįžti, kai tokios pagalbos…