Inga Mikutavičienė, Jūratė Guščinskienė

Santrauka

Pagrindinis straipsnio tikslas – psichikos negalią turinčių asmenų patirties pagrindu atskleisti socialinius sveikatos aspektus, jų problemų struktūrą ir turinį. Tyrimo empirinę bazę sudarė 18 giluminių interviu su 9 psichinę negalią turinčiais tyrimo dalyviais medžiaga. Tyrimas atskleidė tai, jog psichinę negalią turinčių asmenų socialinės sveikatos problemas sąlygoja tarpusavyje sąveikaujančių socialinių veiksnių visuma: kiekybiniai ir kokybiniai socialinio tinklo pokyčiai, ribotos socialinio dalyvavimo galimybės, užimtumo stoka, bedarbystė, skurdas ir išlaikytinio vaidmuo, neigiamas visuomenės požiūris, diskriminacija ir stigmatizacija, išryškėjo psichikos neįgaliųjų susitaikymas su viešoje erdvėje vyraujančiais stereotipais, t.y. ilgainiui vyksta stigmų ir jiems priskiriamo vaidmens perėmimas. Bene ryškiausia socialinių sveikatos problemų linija yra susijusi su stigmatizacija ir neįgaliųjų diskriminacija. Šis reiškinys persmelkia visus kitus socialinės sveikatos aspektus.

doi:10.5200/sm-hs.2012.006

Raktiniai žodžiai: socialinė sveikatos dimensija; neįgalumas; psichinė negalia
DOI: 10.5200/247
Pilnas tekstasPDF

Atgal