Sonata Marčėnienė, Violeta Dapšienė, Valentinas Mačiulis, Janina Utkuvienė

Santrauka

Straipsnyje apžvelgiami Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės specialistų vykdomo tęstinio projekto „Psichologinis konsultavimas internetu“ (sudarytos galimybės kreiptis visiems pageidaujantiems ir besinaudojantiems naujosiomis technologijomis) tarpiniai rezultatai (2010m. gruodis – 2011m. rugpjūtis). Tikslas – įvertinti tokio pobūdžio paslaugų poreikį, prevencines, edukacines galimybes. Darbo metu gautą informaciją apibendrinome, atlikome kiekybinę ir kokybinę analizę, įvertindami besikreipusiųjų pasiskirstymą pagal amžių, lytį, išsakytas problemas ir kitus rodiklius, kurie leidžia daryti išvadą apie tokio pobūždio paslaugos reikalingumą, edukacinę, prevencinę reikšmę.

doi:10.5200/sm-hs.2012.004

Raktiniai žodžiai: psichologinis konsultavimas; psicholo¬ginis konsultavimas internetu; psichologinė pagalba; psichikos sutrikimų prevencija
DOI: 10.5200/245
Pilnas tekstasPDF

Atgal