Janina Utkuvienė

Santrauka

Lietuvoje kuriamos ir įgyvendinamos įvairios prevencijos programos, kurioms skiriama daug lėšų, tačiau psichikos sutrikimų šalyje nemažėja, o ligotumo ir sergamumo rodiklis išlieka stabiliai didelis. Nuolatinis technologijų tobulėjimas visuomenėje tampa daugelio pasikeitimų priežastimi. Modernios informacijos ir komunikacijos technologijos įgalina įvairių ir didelių informacijos srautų cirkuliavimą, suteikdamos galimybę ją pritaikyti konkrečiose srityse. Sugebėjimas atrinkti tinkamą informaciją ir pritaikyti inovatyvius komunikacijos metodus tampa vis svarbesniu uždaviniu, atliekant prevencinį darbą ir įgyvendinat psichikos sveikatos strategiją šalies mastu. Darbo tikslas buvo apžvelgti inovatyvių komunikacijos priemonių taikymo galimybes psichikos sutrikimų prevencijai visuomenėje ir paanalizuoti šalyje įgyvendintus projektus. Atliktos analizės rezultatai gali būti naudingi identifikuojant ir papildant mokslinės informacijos spragas.

doi:10.5200/sm-hs.2012.005

Raktiniai žodžiai: inovatyvi komunikacija; visuomenės psichikos sveikata; prevencija
DOI: 10.5200/246
Pilnas tekstasPDF

Atgal