Table of Contents

VYRESNIO AMŽIAUS LIETUVOS GYVENTOJŲ GEROVĖS IR SVEIKATOS SĄSAJOS
Antanas Kairys, Albinas Bagdonas, Olga Zamalijeva
PDF
5-12
MOTERŲ ŽINIOS APIE GIMDOS KAKLELIO VĖŽIO RIZIKOS VEIKSNIUS IR ŽMOGAUS PAPILOMOS VIRUSO VAKCINĄ
Ivona Ivaško, Renata Šturienė, Jonas Kairys, Miglė Lamanauskaitė
PDF
13-19
MOKYTOJŲ, BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJŲ BEI PEDIATRŲ SKUBIOS PAGALBOS ŽINIOS VAIKŲ DANTŲ TRAUMŲ ATVEJU IR JŲ PALYGINIMAS
Giedrė Jonikaitė, Eglė Slabšinskienė, Marija Borisovaitė
PDF
20-25
OKINAVOS MITYBOS FENOMENO ANALIZĖ: ATVEJO TYRIMAS
Irma Spiriajevienė
PDF
26-30
POGIMDYMINIŲ DEPRESINIŲ SUTRIKIMŲ ANKSTYVOJI DIAGNOSTIKA – EFEKTYVIOS PREVENCIJOS PAGRINDAS
Asta Dervinytė-Bongarzoni, Alvydas Navickas
PDF
31-40
MYOCARDIAL REACTION TO ENERGY DRINKS IN A GUINE A PIG: STRUCTURAL CHANGES
Aldona Gružienė, Lina Malcienė, Sigita Kerzienė, Darijus Skaudickas, Gintautas Vaitiekaitis, Greta Pečiulytė
PDF
41-48
PEMPHIGUS DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO AKTUALIJOS
Justė Kantauskaitė, Jurgina Ūselienė, Irena Marčiukaitienė, Jūratė Grigaitienė
PDF
49-58
SEKSUALINIUS NUSIKALTIMUS ĮVYKDŽIUSIŲ ASMENŲ, KURIEMS KONSTATUOTI PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI VARTOJANT PSICHOAKTYVIĄSIAS MEDŽIAGAS, TEISMO PSICHIATRINIS VERTINIMAS
Aurelija Survilaitė
PDF
59-63
PERITRAUMATIC FACTORS AND POSTTRAUMATIC SYMPTOMS IN CHILD SEXUAL ABUSE CASES
Raitis Eglītis, Dace Landmane
PDF
64-68
VAIKŲ POTRAUMINIO STRESO SUTRIKIMO DIAGNOSTIKOS YPATUMAI TEISMO PSICHIATRIJOJE
Sigutė Stanaitienė, Ramunė Drazdauskienė
PDF
69-73
SOCIALINĖS BRANDOS PSICHODIAGNOSTINIO VERTINIMO GALIMYBĖS TEISMO PSICHOLOGIJOS EKSPERTIZĖJE
Gintaras Butkus
PDF
74-79
PAGRINDINĖS TEISMO PSICHIATRIJOS PACIENTŲ REHOSPITALIZACIJOS PRIEŽASTYS
Jolanta Navickienė, Edmundas Vaitiekus
PDF
80-84
ASMENS CIVILINIO VEIKSNUMO VERTINIMO POKYČIAI PO LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO PAKEITIMŲ 2016 METAIS. VALSTYBINĖS TEISMO PSICHIATRIJOS TARNYBOS PRIE SAM DUOMENYS
Vaiva Martinkienė, Mantas Juodakys, Laura Andriuškevičienė
PDF
85-91