Sigutė Stanaitienė, Ramunė Drazdauskienė

Abstract

Teismo psichiatrinis įvertinimas reikšmingai skiriasi nuo klinikinio vaiko psichoemocinės būsenos vertinimo. Ir šiuos skirtumus reikia prisiminti atliekant vertinimą. Teismo vaikų ir paauglių psichiatras ekspertas turi įvertinti skundų pagrįstumą, vaiko gebėjimą tiksliai apibūdinti simptomus, neatmetant išgalvotų simptomų pateikimo tikimybės, taip pat įvertinti ryšį tarp simptomų ir tiriamo įvykio, ir galiausiai galimas traumos ilgalaikes pasekmes vaiko psichikos sveikatai. Ekspertizės tikslas yra ne gydyti, bet gauti informaciją. Šiame straipsnyje nagrinėjami Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos Vaikų ir paauglių skyriuje 2013-2016 m. atliktų vaikams ir paaugliams, patyrusiems bet kokios rūšies prievartą, teismo psichiatrijos psichologijos ekspertizių rezultatai. Nagrinėjami tie atvejai, kai nukentėjusiems vaikams ir paaugliams buvo diagnozuotas potrauminio streso sutrikimas.

Keyword(s): vaikai; paaugliai; vaikų ir paauglių teismo psichiatrija; vaikų potrauminio streso sutrikimas.
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.064
Full TextPDF

Back