PACIENTŲ SVEIKATOS MOKYMO POREIKIS PRIĖMIMO – SKUBIOSIOS PAGALBOS SKYRIUJE

Rita Šmyt, Oksana Misiūnienė, Jelena Kutkauskienė, Almeda Kučinskienė Abstract Gyventojų skaičiaus didėjimas, populiacijos senėjimas, lėtinių ligų progresavimas ir epidemijos didina besikrei­piančiųjų į priėmimo – skubiosios pagalbos skyrių skai­čių. Pacientų sveikatos mokymas turi įtakos atvykstan­čių pacientų srautų mažinimui priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuje. Tyrimo tikslas – nustatyti pacientų sveikatos mokymo poreikį priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuje.…

PACIENTŲ SVEIKATOS MOKYMAS PRIĖMIMO – SKUBIOSIOS PAGALBOS SKYRIUJE

Rita Šmyt, Oksana Misiūnienė, Jurga Šuminienė, Jelena Kutkauskienė, Almeda Kučinskienė Abstract Sveikatos mokymas užima svarbią vietą šiandieninės sveikatos priežiūros sistemoje. Pagrindinis vaidmuo orga­nizuojant sveikatos mokymą dažniausiai tenka slaugyto­jui. Slaugytojo sveikatos mokymo užduotis – padėti paci­entui tapti nepriklausomu ir pasirūpinti savimi sveikimo metu. Pastaruoju metu priėmimo – skubiosios pagalbos skyrius tampa pirmąja pacientų kreipimosi vieta, jų…

SLAUGYTOJŲ IR PACIENTŲ SOCIALINIŲ DEMOGRAFINIŲ VEIKSNIŲ BEI GYVENSENOS ĮTAKA SVEIKATOS MOKYMUI

Jovita Grudzinskienė, Rima Rozenbergaitė, Rita Urbanavičė, Jonas Kairys Abstract Tyrimo tikslas – išanalizuoti slaugytojų ir pacientų so­cialinių demografinių veiksnių bei gyvensenos įtaką sveikatos mokymui. Tyrimui atlikti taikytas anketinės apklausos metodas. Tyrimas atliktas 2012-2013 me­tais viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų kardiologijos, vidaus ligų, endokri­nologijos, neurologijos, pulmonologijos, reumatolo­gijos skyriuose. Iš viso tyrime dalyvavo 282 respon­dentai,…