AKUŠERIŲ PATIRIAMAS PACIENČIŲ IR JŲ ARTIMŲJŲ SMURTAS

Bronislava Petrošienė, Akvilė Sutkaitytė Abstract Smurto paplitimas sveikatos priežiūroje yra didesnis, negu kitų paslaugų teikimo srityse. Atlikti tyrimai pa­rodė, kad slaugytojai smurtą patiria dažniau, negu poli­cijos pareigūnai ar kalėjimo prižiūrėtojai. Tarptautinės slaugytojų tarybos (ICN) teigimu, slaugytojų (akušerių) rizika patirti smurtą yra didžiausia, o slaugytojos (aku­šerės) laikomos labiausiai pažeidžiamomis [1]. Tyrimo tikslas – nustatyti akušerių patiriamą…

NUKENTĖJUSIŲJŲ PSICHIKOS SVEIKATOS SUTRIKDYMO MASTO ĮVERTINIMAS: PROBLEMINIAI ASPEKTAI

Vaiva Martinkienė Abstract Nuo smurtinės veikos nukentėjusių asmenų psichikos sveikatos sutrikdymo masto įvertinimas yra aktuali teismo psichiatrijos problema. 2014-2019 m. laikotarpiu Valstybinėje teismo psichiatrijos tarnyboje prie Svei­katos apsaugos ministerijos buvo atliktos 134 teismo psichiatrijos ekspertizės, skirtos įvertinti nukentėjusiųjų nuo smurto psichikos sveikatos būklę: 104 moterų ir 30 vyrų. Tyrimo rezultatai parodė, kad nuo smurto nu­kentėjusiems…