Ernesta Lenkauskaitė

Abstract

Matricidas (motinos nužudymas) – žiaurus, statistiškai retas reiškinys, sudarantis 1-4 proc. visų nusikaltimų. Jį dažniausiai įvykdo jauni, vieniši, mažai socialūs asme­nys, turintys psichikos sveikatos sutrikimų ir gyvenantys su valdingomis, neįgaliomis ar fiziškai trapiomis motino­mis. Nors duomenys apie psichikos sveikatos sutrikimų ir nusikaltimų ryšį prieštaringi, pastebėta tendencija, jog didelė dalis matricidą įvykdžiusių asmenų serga šizofre­nijos spektro sutrikimais. Matricidas net yra pramintas „šizofreniškuoju nusikaltimu“. Laikotarpiu prieš nusi­kaltimą dažnai stebimas psichozinės simptomatikos pa­ūmėjimas, o kliedesiai ir haliucinacijos neretai tampa nusikaltimo priežastimi. Asmenys nusikaltimo metu ir prieš jį nevartoja medikamentų, būna nekritiški savo bū­klei. Literatūra matricido ir šizofrenijos ryšio klausimais daugiausia paremta klinikiniais atvejais, ne empiriniais tyrimais, todėl egzistuoja didelis papildomų kokybinių studijų ir metanalizių poreikis, o matricido ir šizofrenijos sąsajos negalima vertinti vienareikšmiškai.

Keyword(s): šizofrenija, matricidas, žmogžudystė, smurtas, nusikaltimas, psichikos sveikatos sutrikimai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.160
Full Text: PDF

Back