SKIRTINGŲ KARTŲ TĖVŲ POŽIŪRIS Į VEIKSNIUS, LEMIANČIUS DANTŲ FLUOROZĖS ATSIRADIMĄ, JOS PROFILAKTIKĄ: KLAIPĖDOS APSKRITIES ATVEJIS

Danguolė Mieldažienė, Ugnė Mažutytė Abstract Dantų fluorozės paplitimo skirtumams įvairiose pasaulio valstybėse įtakos turi nevienodi rizikos veiksniai. Vienas iš jų − didelis fluoro junginių kiekis geriamojo vandens šaltiniuose [1]. Tėvų edukacija apie pasisavinamą fluoro kiekį, jo šaltinius bei neigiamą poveikį yra labai svarbi, siekiant išvengti nekariozinės kilmės dantų defekto − dantų fluorozės [2]. Tyrimo tikslas…

VENŲ TROMBOEMBOLIJOS PROFILAKTIKA ORTOPEDIJOJE

Jonas Daktaras Abstract Venų tromboembolija (VTE) yra potencialiai gyvybei pavojinga komplikacija, kuri gali išsivystyti po orto­pedinių operacijų. Netaikant VTE profilaktikos, giliųjų venų trombozės (GVT) dažnis pacientams bendrosios chirurgijos skyriuose svyruoja nuo 10 iki 40 proc., o at­liekant dideles ortopedines operacijas rizika padidėja net iki 40-60 procentų. Taikant įprastinę GVT profilaktiką, simptomais pasireiškiančių GVT dažnis ortopediniams…

KEPENŲ CIROZĖS EPIDEMIOLOGIJA, RIZIKOS VEIKSNIAI, PROGNOZĖ IR PROFILAKTIKA

Linas Matiulevič Abstract Kepenų cirozė – tai lėtinė difuzinė kepenų liga, kuri reikalauja ankstyvos diagnostikos ir gydymo. Ši liga plačiai paplitusi visame pasaulyje ir gali atsirasti dėl daugybės priežasčių. Kiekvienais metais pasaulyje re­gistruojama per 1 mln. mirčių dėl šios ligos. Tai susiję su sveikos mitybos nepaisymu, žalingų įpročių, tokių kaip rūkymas ir alkoholio vartojimas didėjimu,…

TRUMPAREGYSTĖ VAIKŲ AMŽIUJE: EPIDEMIOLOGIJA, RIZIKOS VEIKSNIAI, GYDYMAS IR PROFILAKTIKA

Ignė Dumbliauskaitė, Sigitas Filipauskas, Gintarė Gečaitė Abstract Darbo tikslas − įvertinti, susisteminti ir išanalizuoti mokslinėje literatūroje pateikiamus duomenis apie vaikų miopiją, jos epidemiologiją, rizikos veiksnius, gydymą bei profilaktiką. Šioje sisteminėje apžvalgoje išanalizuoti 25 viso teksto straipsniai. Remiantis at­rinktų straipsnių rezultatų duomenimis, galime teigti, kad miopija gana plačiai paplitusi tarp paauglių, jos atsiradimą lemia ne tik…

TĖVŲ, AUGINANČIŲ KŪDIKIUS IR ANKSTYVOJO AMŽIAUS VAIKUS, ŽINIOS APIE ROTAVIRUSINĘ IR NOROVIRUSINĘ INFEKCIJAS

Jolita Lubienė, Žydra Kuprėnaitė, Agnė Stankevičiūtė Abstract Rotavirusinė ir norovirusinė infekcijos – aktuali vaikų sveikatos problema Lietuvoje ir pasaulyje. Šios in­fekcijos vaikams gali sukelti sunkią dehidrataciją ir elektrolitų pusiausvyros sutrikimą, šoką, širdies ne­pakankamumą, traukulius, viduriavimą, kuris gali išsivystyti į lėtinį. Paplitusi nuomonė, kad nepakan­kamos tėvų žinios apie rotavirusinės ir noravirusinės infekcijų priežastis, plitimo būdus, prevenciją…