Danguolė Mieldažienė, Ugnė Mažutytė

Abstract

Dantų fluorozės paplitimo skirtumams įvairiose pasaulio valstybėse įtakos turi nevienodi rizikos veiksniai. Vienas iš jų − didelis fluoro junginių kiekis geriamojo vandens šaltiniuose [1]. Tėvų edukacija apie pasisavinamą fluoro kiekį, jo šaltinius bei neigiamą poveikį yra labai svarbi, siekiant išvengti nekariozinės kilmės dantų defekto − dantų fluorozės [2].

Tyrimo tikslas − atskleisti skirtingų kartų tėvų požiūrį į veiksnius, lemiančius dantų fluorozės atsiradimą ir jos profilaktiką Klaipėdos apskrityje. Taikyta kiekybinė ty­rimo strategija. Tyrimui buvo pasirinkta netikimybinė proginė imtis.

Tyrimo metodika. Teoriniai metodai: mokslinės literatūros analizė, empirinio tyrimo metodai: duomenų rinkimo me­todas − internetinė anoniminė apklausa; duomenų analizės metodas − aprašomosios statistikos skaičiavimai. Tyrime dalyvavo 167 tėvai, gyvenantys Klaipėdos apskrityje.

Tyrimo rezultatai. Didžioji dalis kiekvienos kartos tėvų, kurių vaikui buvo diagnozuota dantų fluorozė, teigė, kad vaikas kartais vartojo vitaminą C, kuris padeda fluorą grei­čiau pašalinti iš organizmo. Atlikto tyrimo metu nustatyta, kad dauguma skirtingai kartai priklausančių tėvų atsižvel­gia į dantų fluorozės profilaktikos priemones ir taiko jas savo vaikams. Pusė kiekvienos kartos tėvų nurodė, kad vienas svarbiausių dantų fluorozės profilaktikos metodų yra geriamojo vandens filtravimas.

Išvados. Dantų fluorozės atsiradimui įtakos turi didelį fluoro kiekį turintis geriamasis vanduo, fluoro turinčių burnos higienos priemonių netinkamas vartojimas bei mitybos įpročiai.

Didžioji dalis skirtingai kartai priklausančių tėvų atsi­žvelgia į dantų fluorozės profilaktikos priemones ir taiko jas savo vaikams.

Keyword(s): dantų fluorozė, skirtingų kartų tėvai, rizikos veiksniai, geriamasis vanduo, profilaktika.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.280
Full Text: PDF

Back