Einius Novičenko

Abstract

Hospitalinė pneumonija yra plaučių uždegimas, kuris iš­sivysto praėjus daugiau kaip 48 val. po hospitalizacijos dėl kitų priežasčių. Ši liga dažniausiai įtariama pasireiš­kus karščiavimui, kosuliui, oksigenacijos sutrikimui ar leukocitozei. Pagrindiniai diagnostikos metodai yra plau­čių kompiuterinė tomografija, kraujo tyrimų pakitimai bei mikrobiologinis pasėlio kultūros išauginimas. Gydymas priklauso nuo strategijos pasirinkimo: klinikinė ar bak­teriologinė. Plačiausiai naudojama empirinė antibiotiko­terapija yra piperacilinas su tazobaktamu. Prevencinės priemonės yra individualios (burnos higiena bei protonų siurblio inhibitorių vartojimas) ir specifinės (vakcinacija ir rankų higiena).

Keyword(s): hospitalinė pneumonija, diagnostika, gydymas, profilaktika.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.175
Full Text: PDF

Back