ANESTEZIJOS IR INTENSYVIOSIOS TERAPIJOS SLAUGYTOJŲ PROFESINIS PERDEGIMAS

Rita Urbanavičė, Alina Zaiko Abstract Įvadas. Sunki darbo aplinka, didelis krūvis, sudėtingų, riziką keliančių procedūrų atlikimas sukelia stresą ir di­dina anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų perdegimo riziką. Perdegimas turi įtaką ne tik fizinei ir emocinei slaugytojų sveikatai, bet ir sveikatos prie­žiūros paslaugų kokybei. Tyrimo tikslas – išanalizuoti anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų profe­sinį perdegimą. Tyrimo…

SLAUGYTOJŲ PROFESINIS PERDEGIMAS COVID-19 PANDEMIJOS LAIKOTARPIU

Rasa Bliūdžiūtė, Ugnė Norvaišaitė, Olga Meščeriakova Abstract COVID-19 pandemijos laikotarpiu bene 60,0 proc. visų sveikatos priežiūros specialistų sudarė slaugytojai. Dirb­dami COVID-19 infekcijos aplinkybėmis, slaugytojai patyrė psichologinę įtampą, kuri mažino jų veiklos pro­duktyvumą ir didino klinikinės praktikos klaidų riziką. Tyrimo tikslas. Nustatyti chirurgijos skyrių slaugytojų profesinio perdegimo paplitimą COVID-19 pandemijos laikotarpiu. Metodika. 2021 m. gruodžio –…

SLAUGYTOJŲ PROFESINIO PERDEGIMO IR JĮ LEMIANČIŲ VEIKSNIŲ SĄSAJOS

Asta Mažionienė, Vaida Mikužienė Abstract Sveikatos priežiūros darbuotojų didelė fizinė ir psichologinė įtampa didina profesinio perdegimo riziką. Lietuvoje daugėja pranešimų apie sveikatos priežiūros darbuotojų, ypač slaugytojų, emocinį išsekimą, abejingumą slaugomiems pacientams. Darbo tikslas – nustatyti slaugytojų profesinio perdegimo ir jį lemiančių veiksnių sąsajas. Atliktas kiekybinis tyrimas, naudojant MBI (angl. Maslach burnout inventory) ir AWS (angl.…