BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGOS STUDIJŲ PASIRINKIMO MOTYVAI

Viktorija Piščalkienė, Rasa Juozapavičienė, Julius Dovydaitis Abstract Profesijos pasirinkimas yra viena aktualiausių problemų, nuo kurios racionalaus sprendimo priklauso ne tik profe­sinio, bet ir asmeninio gyvenimo sėkmė. Profesijos pasi­rinkimą pagrindžiančios teorijos yra mažai analizuotos ir tyrinėtos Lietuvoje. Jos netaikomos ir analizuojant mo­tyvaciją, susijusią su slaugytojo profesijos pasirinkimu ir karjeros planavimu. Tyrimo tikslas – atskleisti bendrosios praktikos…

FARMAKOTECHNIKOS STUDIJŲ PROGRAMOS STUDENTŲ MOKYMOSI MOTYVACIJOS YPATUMAI

Aurimas Galkontas, Martina Kazočiūnaitė, Danguolė Grūnovienė, Birutė Pockevičiūtė-Tarasovė Abstract Darbo rinkoje stebimas medicinos studijų krypties, tarp jų ir farmacijos, absolventų trūkumas. Tyrimo tikslas − nustatyti Farmakotechnikos studijų programos studentų mokymosi motyvacijos ypatumus. Atlikta mokslinės literatūros ir teisės aktų, reglamentuojančių farmacijos veiklą Lietuvoje analizė. Tyrimas vyko 2021 metų vasario-balandžio mėnesiais. Dalyvavo 110 Kauno kolegijos Farmakotechnikos studijų…

PROFESINIO PASIRINKIMO MOTYVACIJOS RAIŠKA SKIRTINGOSE KULTŪROSE, RENKANTIS VAISTININKO ARBA VAISTININKO PADĖJĖJO (FARMAKOTECHNIKO) PROFESIJĄ

Ernesta Lisauskaitė, Aurimas Galkontas, Danguolė Grūnovienė Abstract Profesijos pasirinkimas yra vienas svarbiausių ir reikš­mingiausių žmogaus pasirinkimų, lemiančių tolesnio gyvenimo kokybę. Vyriausybės strateginės analizės centro (2020) ir Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (2020) duomenimis, per pastaruosius de­šimtį metų mažėja absolventų, pasirinkusių studijuoti aukštosiose mokyklose, skaičius, tačiau didėja jų moty­vacija išsirinkti savo lūkesčius atitinkančią studijų pro­gramą…