PACIENTŲ SVEIKATOS MOKYMO POREIKIS PRIĖMIMO – SKUBIOSIOS PAGALBOS SKYRIUJE

Rita Šmyt, Oksana Misiūnienė, Jelena Kutkauskienė, Almeda Kučinskienė Abstract Gyventojų skaičiaus didėjimas, populiacijos senėjimas, lėtinių ligų progresavimas ir epidemijos didina besikrei­piančiųjų į priėmimo – skubiosios pagalbos skyrių skai­čių. Pacientų sveikatos mokymas turi įtakos atvykstan­čių pacientų srautų mažinimui priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuje. Tyrimo tikslas – nustatyti pacientų sveikatos mokymo poreikį priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuje.…

PACIENTŲ SVEIKATOS MOKYMAS PRIĖMIMO – SKUBIOSIOS PAGALBOS SKYRIUJE

Rita Šmyt, Oksana Misiūnienė, Jurga Šuminienė, Jelena Kutkauskienė, Almeda Kučinskienė Abstract Sveikatos mokymas užima svarbią vietą šiandieninės sveikatos priežiūros sistemoje. Pagrindinis vaidmuo orga­nizuojant sveikatos mokymą dažniausiai tenka slaugyto­jui. Slaugytojo sveikatos mokymo užduotis – padėti paci­entui tapti nepriklausomu ir pasirūpinti savimi sveikimo metu. Pastaruoju metu priėmimo – skubiosios pagalbos skyrius tampa pirmąja pacientų kreipimosi vieta, jų…