PSICHOSOCIALINĘ NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ ARTIMŲJŲ GALIMYBĖS PAILSĖTI SOCIALINIAI IR DEMOGRAFINIAI NETOLYGUMAI 2016 IR 2019 METAIS

Ausma Sprudzanaitė, Viltė Jonynaitė, Robertas Basijokas, Salvinija Bendikaitė, Marija Jakubauskienė, Alvydas Navickas, Donatas Austys Abstract Neįgaliųjų artimiesiems dėl rūpinimosi neįgaliaisiais dažnai tenka didesnis krūvis buityje, laisvalaikio ir įvai­rių veiklų ribotumas. Tyrimų, atskleidžiančių Lietuvoje gyvenančių psichosocialinę negalią turinčių asmenų ar­timųjų poilsio galimybes, trūksta, nors šalyje vykdomas deinstitucionalizacijos procesas gali būti su šiais neįga­liųjų šeimų gyvenimo aspektais…

VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ NUOVARGIO IR JĮ LEMIANČIŲ VEIKSNIŲ TYRIMAS

Rugilė Packevičiūtė, Donatas Austys Abstract Studentai dažnai jaučia nuovargį, kuris gali įvairuoti pri­klausomai nuo lyties, amžiaus, darbo veiklos, poilsio ypatumų ir kitų veiksnių. Lietuvos studentų nuovargio tyrimų, kuriuose būtų atsižvelgiama į įvairias nuovar­gio priežastis, trūksta. Tyrimo tikslas − įvertinti Vilniaus universiteto studentų nuovargį bei poilsio ypatumus, at­sižvelgiant į juos galinčius lemti veiksnius. Anonimi­nės anketinės apklausos…