POGIMDYMINĖS DEPRESIJOS RYŠYS SUMIEGO KOKYBE PO GIMDYMO

Kamilė Martinkutė, Rima Viliūnienė Abstract Pogimdyminė depresija yra viena iš labiausiai paplitusių nėštumo ir gimdymo komplikacijų, paveikianti 10−15 proc. moterų. Miego pokyčiai po gimdymo gali turėti reikšmingos įtakos motinos sveikatai, įskaitant ir padi­dėjusią pogimdyminės depresijos riziką. Tyrimo tikslas − ištirti pogimdyminės depresijos simp­tomų ryšį su miego kokybe po gimdymo. Tyrimo metodai. Buvo atlikta anoniminė anketinė…

DEPRESIJOS PO GIMDYMO IR GIMDYMO BŪDO RYŠYS

Kamilė Martinkutė Abstract Pogimdyminė depresija (PD) yra psichikos sveikatos su­trikimas, kuris kasmet paveikia apie 10-15 proc. motinų visame pasaulyje. Tai dažniausia su gimdymu susijusi komplikacija, didinanti kitų sveikatos sutrikimų ir mir­ties riziką. Nors daugelis PD rizikos veiksnių yra žinomi, tačiau literatūroje nėra bendro sprendimo, ar gimdymo būdą priskirti rizikos veiksniams. Tyrimo tikslas − iša­nalizuoti ir…

POGIMDYMINIŲ DEPRESINIŲ SUTRIKIMŲ ANKSTYVOJI DIAGNOSTIKA – EFEKTYVIOS PREVENCIJOS PAGRINDAS

Asta Dervinytė-Bongarzoni, Alvydas Navickas Abstract Pogimdyminiu laikotarpiu depresiniai sutrikimai yra dažniausi moterų psichikos sutrikimai. Pogimdyminė depresija yra nehomogeniškas sutrikimas: skiriasi jos pradžia, klinikinis vaizdas ir sunkumo laipsnis. Ją sunku diagnozuoti, kadangi depresijos somatiniai simptomai: miego, apetito sutrikimai, nuovargis, negalėjimas susitvarkyti su kasdieniais darbais būdingi visų motinų, pradėjusių rūpintis naujagimiu, skundai. Laiku nenustatyta ir negydyta pogimdyminė…