IŠPLĖSTINĖS PRAKTIKOS SLAUGA IR VISUOMENĖS INFORMUOTUMAS APIE IŠPLĖSTINĖS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO TEIKIAMAS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS

Daiva Darginavičienė, Lina Gedrimė, Beata Dautarienė, Almeda Kučinskienė Abstract Kasdienis visuomenės sveikatos poreikių tenkinimas pir­minės sveikatos priežiūros institucijų veikloje įgauna vis didesnę reikšmę. Didėjančią žmonių sveikatos poreikių tenkinimo svarbą lemia ne tik visuomenės senėjimas ir ligos, bet ir gydytojų trūkumas sveikatos priežiūros ins­titucijose. Mokslinės literatūros apžvalga parodė, kad iš dalies šią problemą padėtų spręsti išplėstinės…

IŠPLĖSTINĖS PRAKTIKOS SLAUGYTOJŲ INTEGRAVIMO GALIMYBĖS Į PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGĄ

Agnieška Dubicka, Rasa Stundžienė, Rita Urbanavičė Abstract Pirminės sveikatos priežiūros įstaigos susiduria su visuomenės senėjimo problema, didinančia sergančiųjų lėtinėmis ligomis skaičių. Daugelyje šalių išplėstinės praktikos slaugytojai (IPS) tapo šių problemų sprendėjai. Lietuvoje išplėstinės praktikos slaugytojų integravimas į pirminę sveikatos priežiūrą yra mažai tyrinėta tema, todėl svarbu nustatyti veiksnius, kurie gali trukdyti ir kurie gali padėti…

VAIKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IŠŠŪKIAI EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE IR LIETUVOJE

Inga Katinienė, Laimutė Vaidelienė, Sigita Burokienė Abstract Vaikų sveikatos priežiūros poreikių pokyčiai skatina Eu­ropos šalis peržiūrėti vaikų sveikatos priežiūros sistemas, kad visiems vaikams būtų prieinama efektyvi ir tinkama sveikatos priežiūra. Atlikta atrinktų mokslinių publika­cijų, rekomendacijų ir studijų apžvalga parodė Europos šalių vaikų sveikatos priežiūros sistemų skirtumus, ypač pirminės vaikų sveikatos priežiūros organizavimo. Išski­riamos trys vaikų…

DAŽNIAUSI PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĘ LEMIANTYS VEIKSNIAI. PACIENTŲ POŽIŪRIS

Natalja Jerdiakova, Aldona Mikaliūkštienė, Julija Rabkovskaja, Ramūnė Žilinskienė, Jelena Kutkauskienė, Erika Davydenko Abstract Darbo tikslas – įvertinti pacientų požiūrį į pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje teikiamas paslaugas. Medžiaga ir metodai. Tyrimas atliktas vienoje Vilniaus miesto poliklinikoje. Atlikta pacientų apklausa. Apklausoje dalyvavo 187 pacientai. Tyrimui panaudota autorių parengta anketa. Vertinti tiriamųjų sociodemografiniai duomenys, paslaugų kokybei vertinti…

GYDYTOJO LYTIES IR AMŽIAUS ĮTAKA PACIENTŲ PASITENKINIMUI PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOMIS

Rima Kavalnienė, Aušra Deksnytė, Vytautas Kasiulevičius, Virginijus Šapoka, Ramūnas Aranauskas, Lukas Aranauskas Abstract Įvadas. Asmeninės šeimos gydytojo savybės turi įtakos formuojantis paciento požiūriui į gaunamas sveikatos priežiūros paslaugas, jo pasitenkinimui bei lūkesčiams sveikatos priežiūros paslaugų požiūriu. Skirtingų lyčių šeimos gydytojai savo konsultacijos metu akcentuoja skirtingus dalykus, taip pat skiriasi jų konsultacijos trukmė. Tuo tarpu trūksta…