COVID-19 LIGOS NEUROLOGINĖS APRAIŠKOS IR KOMPLIKACIJOS

Liudmila Kimševaitė Abstract Straipsnyje analizuojamos COVID-19 virusinės infek­cijos neurologinės apraiškos ir komplikacijos. Tirti 56 37-93 metų (vidurkis – 73,9 ± 1,8 metų) COVID-19 liga sergantys ligoniai, 35 moterys ir 21 vyras. Visi li­goniai konsultuoti gydytojos neurologės, šio straipsnio autorės. Galvos smegenų kraujotakos sutrikimai buvo 20(35,7%) ligonių: praeinantis smegenų išemijos prie­puolis – 2(3,6%), galvos smegenų infarktas…

SISTEMINĖS RAUDONOSIOS VILKLIGĖS NEUROLOGINĖS KOMPLIKACIJOS

Liudmila Kimševaitė Abstract Straipsnyje analizuojamos sisteminės raudonosios vilkli­gės neurologinės komplikacijos. Galvos smegenų krau­jotakos sutrikimai, galvos skausmas ir traukuliai yra daž­niausios sisteminės raudonosios vilkligės neurologinės komplikacijos. Insultas yra pagrindinė sergančiųjų sis­temine raudonąja vilklige sergamumo, mirštamumo ir negalios priežastis. Jaunų asmenų, ypač moterų, išeminis insultas visada turėtų kelti sisteminės raudonosios vilkli­gės įtarimą. Sisteminę raudonąją vilkligę reikia įtarti…

HERPES IR INFLUENZA VIRUSINIŲ INFEKCIJŲ NEUROLOGINĖS KOMPLIKACIJOS

Liudmila Kimševaitė Abstract Straipsnyje analizuojama herpes ir influenza virusinių infekcijų neurologinė patologija. Herpes ir influenza vi­rusinių infekcijų neurologinių komplikacijų spektras pla­tus − nuo neuralgijų iki encefalito, epilepsinės būklės ir komos. Encefalitas yra viena sunkiausių herpes ir influ­enza virusų sukeliamų komplikacijų. Herpes zoster yra nepriklausomas insulto ir praeinančio smegenų išemijos priepuolio rizikos veiksnys ligoniams iki 40…