Liudmila Kimševaitė

Abstract

Straipsnyje analizuojamos COVID-19 virusinės infek­cijos neurologinės apraiškos ir komplikacijos. Tirti 56 37-93 metų (vidurkis – 73,9 ± 1,8 metų) COVID-19 liga sergantys ligoniai, 35 moterys ir 21 vyras. Visi li­goniai konsultuoti gydytojos neurologės, šio straipsnio autorės. Galvos smegenų kraujotakos sutrikimai buvo 20(35,7%) ligonių: praeinantis smegenų išemijos prie­puolis – 2(3,6%), galvos smegenų infarktas – 5(8,9%), intracerebrinė kraujosruva – 1(1,8%), galvos smegenų infarkto padariniai – 12(21,4%). Encefalitas diagnozuo­tas 1(1,8%), užpakalinės grįžtamosios encefalopatijos sindromas – 1(1,8%), encefalopatija – 1(1,8%), galvos skausmas – 6(10,7%), galvos svaigimas – 5(8,9%), anos­mija – 1(1,8%), sinkopė – 1(1,8%), epilepsiniai priepuo­liai – 1(1,8%), mielopatija – 1(1,8%), nugaros skaus­mas – 5(8,9%), sprando skausmas – 1(1,8%), mialgijos – 5(8,9%), tarpšonkaulinė neuralgija – 2(3,6%), polineu­ropatija – 5(8,9%) ligoniams. Dažniausios COVID-19 li­gos neurologinės apraiškos yra galvos skausmas, galvos svaigimas ir sąmonės sutrikimas. COVID-19 liga gali sąlygoti ūminį išeminį insultą, intracerebrinį kraujavimą ir cerebrinių veninių sinusų trombozę. Ligoniams, ser­gantiems ūminiu išeminiu insultu ir COVID-19 liga, daž­nesnė stambiųjų kraujagyslių okliuzija. Su COVID-19 susijusį insultą racionalu gydyti audinių plazminogeno aktyvatoriais. Mažos molekulinės masės heparinai gali sumažinti trombozę ir mirtingumą koagulopatijos atveju. COVID-19 pandemijos metu stebėtas didelis mirtingu­mas nuo galvos smegenų kraujotakos sutrikimų. CO­VID-19 pandemija gali turėti neigiamos įtakos ūminio išeminio insulto valdymui. Meningoencefalitas ir ūminė nekrozinė encefalopatija yra vienos sunkiausių CO­VID-19 infekcijos komplikacijų. Jų baigtis dažniausiai letali. Galvos skausmas yra vienas dažniausių COVID-19 ligos simptomų. COVID-19 galvos skausmas yra inten­syvus ir ilgalaikis, analgetikai jam poveikio neturi. CO­VID-19 liga gali provokuoti epilepsiją. SARS-CoV-2 in­fekcija yra galima trišakio nervo neuralgijos, n.abducens paralyžiaus priežastis. Sergant COVID-19 liga gali pa­sireikšti brachialinė pleksopatija, tarpšonkaulinių nervų neuralgija, polineuropatija ir Guillain-Barre´sindromas. COVID-19 infekcija pablogina sergančiųjų Parkinsono liga motorinius ir nemotorinius simptomus, padidina šių ligonių negalią. COVID-19 infekcija gali turėti įtakos išsėtinės sklerozės progresavimui. COVID-19 liga ser­gantiems vaikams neurologinės komplikacijos yra retos. Sergantiems sunkia COVID-19 ligos forma vaikams gali pasireikšti encefalopatija ir traukuliai. Straipsnyje pateikti COVID-19 ligos neurologinių apraiškų ir komplikacijų klinikiniai atvejai. Apžvelgta naujausia mokslinė litera­tūra apie COVID-19 infekcijos neurologines apraiškas ir komplikacijas.

Keyword(s): COVID-19 liga, neurologinės apraiškos, neurologinės komplikacijos.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.222
Full Text: PDF

Back