NAUJAGIMIŲ SKAUSMO VALDYMAS: SLAUGOS SPECIALISTŲ ŽINIOS IR VEIKLA

Silva Kostyliovienė, Alina Vaškelytė, Dovilė Grinkevičiūtė, Gretė Seniūnaitė, Rasa Vainutytė Abstract Naujagimiai, kuriems reikalingas gydymas, intensyvi priežiūra ir slauga ligoninėje, patiria vidutiniškai nuo 7,5 iki 17,3 skausmingų procedūrų per dieną [4]. Dažniau­sios yra dūris į kulną paimti kapiliarinio kraujo ėminį, sekreto išsiurbimas iš kvėpavimo takų ir venos punkcija. Tyrimais įrodyta, kad nemalšinamas skausmas daro po­veikį…

GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ PADĖJĖJŲ DARBE PATIRIAMAS STRESAS: PIRMŲJŲ DARBO METŲ PATIRTIS ODONTOLOGIJOS KLINIKOJE

Rasa Tamulienė, Emilė Gedeikytė, Daiva Mačiulienė Abstract Straipsnyje pristatomo tyrimo metu buvo siekiama at­skleisti gydytojų odontologų padėjėjų patiriamą stresą pirmaisiais darbo metais. Tyrime dalyvavo septynios gydytojų odontologų padėjėjos, turinčios vienerių metų darbo patirtį odontologijos kabinete. Duomenų rinkimo metodas – pusiau struktūruotas interviu. Tyrimo metu surinktų duomenų analizė atlikta taikant aprašomosios bei turinio analizės metodus. Atlikto…

ŠEIMOS, MOKYKLOS IR VALSTYBĖS BENDRADARBIAVIMAS UGDANT VAIKŲ SVEIKOS MITYBOS ĮPROČIUS

Julius Dovydaitis Abstract Vaikų sveika mityba tampa modernios visuomenės kul­tūriniu antropologiniu iššūkiu. Darbo tikslas − parengti vaikų sveikos gyvensenos (mitybos) įpročių ugdymo ir atitinkamos sektorinės politikos įtvirtinimo darbinį-hipo­tetinį modelį. Straipsnyje, remiantis mokslinės literatūros, teisinių dokumentų analize, aptariamos vaikų sveikatos prastėjimo priežastys, nagrinėjama vaikų sveikatai pa­lankios mitybos politika, programos, vaikų sveikatos stebėsenos priemonės. Vaiko teisių ir…