ŠVEDIJOS GYDYMO ĮSTAIGŲ SLAUGYTOJŲ PSICHOEMOCINIO KLIMATO DARBO VIETOJE VERTINIMAS

Vaidas Jotautis, Mindaugas Pauliukas, Donatas Gužauskas Abstract Sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojai dirba nepa­prastai įtemptomis sąlygomis. Viena didžiausių sveika­tos priežiūros darbuotojų grupių yra slaugytojai. Slau­gytojo darbo pobūdis – intensyvus darbas su pacientais. Dėl slaugos personalo trūkumo, didelės darbų apimties, didelės profesinės rizikos, pamaininio darbo specifikos šios sveikatos priežiūros grupės darbuotojai priskiriami padidintos darbinio streso ir profesinio…

BURNOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ IR GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ NUOMONĖ APIE MOBINGO PAPLITIMĄ JŲ DARBO APLINKOJE

Iveta Šetkutė, Rasa Tamulienė, Daiva Mačiulienė Abstract Straipsnyje pristatomo tyrimo tikslas – atskleisti burnos priežiūros specialistų ir gydytojų odontologų nuomonę apie mobingo paplitimą jų darbo aplinkoje. Tyrime daly­vavo 257 burnos priežiūros specialistai (gydytojų odon­tologų padėjėjai, burnos higienistai, dantų technikai) ir gydytojai odontologai. Taikytas duomenų rinkimo metodas – apklausa internetu. Tyrimo metu surinktų duomenų ana­lizė atlikta…

ORGANIZACINIS KLIMATAS LIGONINĖJE: DARBUOTOJŲ GRUPIŲ NUOMONĖ (ATVEJO ANALIZĖ)

Vinsas Janušonis Abstract Nesaugios darbo vietos fenomenas yra sudėtinga, sunkiai apibrėžiama, turinti daug vardų samprata. Saugaus organizacinio (psichologinio) klimato kūrimas yra sudėtingas procesas, priklausantis nuo visų organizacijos darbuotojų. Darbo tikslas – įvertinti Klaipėdos universitetinės ligoninės organizacinį (psichologinį) klimatą ir įvairių grandžių vadovų poveikį jo formavimui darbuotojų požiūriu. Analizuotos įvairių šalių autorių mokslinės publikacijos, apklausti darbuotojai.…