MIGRENOS SĄSAJOS SU COVID-19 PANDEMIJA. ILGALAIKIAI PADARINIAI

Laura Štendelytė, Ugnė Mickevičiūtė, Julija Čiauškaitė Abstract Tyrimo tikslas – įvertinti migrenos sąsajas su COVID-19 pandemija. Tyrimo medžiaga ir metodai. Remiantis Google Scholar ir Pubmed duomenųbaziųšaltiniais, pagal raktinius žo­džius ir jųjunginius anglų kalba „migraine, COVID-19, pandemic, connection, outcomes“ (migrena, COVID-19, pandemija, ryšys, baigtis) atrinkta ir išanalizuota 20 moksliniųpublikacijųpasirinkta tema. Išvados. Migrena siejama su gretutiniais sveikatos…

MENSTRUACINĖS MIGRENOS DIAGNOSTIKA

Kamilė Tolvaišaitė, Rasa Sadeckaitė Abstract Migrena yra vienas iš dažniausiai mūsų visuomenėje pa­sitaikančių galvos skausmų tipų ir yra svarbi pasaulinės visuomenės sveikatos problema, turinti didelį individu­alų ir kolektyvinį poveikį. Moterims, kurioms diagno­zuota migrena, menstruacinės migrenos (MM) dažnis svyruoja nuo 21 iki 60 procentų. Menstruacinė migrena gali pakenkti moterų kasdienei veiklai. Darbo tikslas – remiantis naujausiomis…