VISUOMENĖS VAISTINĖSE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS JUDĖJIMO NEGALIĄ TURINTIEMS MIESTO GYVENTOJAMS COVID-19 KARANTINO METU

Ingrida Romaškaitė, Regina Motienė, Danguolė Grūnovienė Abstract Pasaulyje kilus COVID-19 pandemijai, Lietuvos Respu­blikos Vyriausybė 2020 kovo 14 d. paskelbė karantiną valstybės mastu [7]. Dėl socialinio atsiribojimo, rizikos užsikrėsti COVID-19 ir galimų kliūčių naudotis sveika­tos priežiūros paslaugomis, galėjo kilti kokybiškos far­macinės paslaugos gavimo problemų judėjimo negalią turintiems gyventojams. Tyrimu siekta atskleisti visuome­nės vaistinėse teikiamų paslaugų prieinamumą…

VISUOMENĖS VAISTINĖSE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMO JUDĖJIMO NEGALIĄ TURINTIEMS ŽEMAITIJOS REGIONO GYVENTOJAMS TYRIMAS

Regina Motienė, Greta Kutkaitytė Abstract Judėjimo negalią turinčių gyventojų skaičius Lietuvoje kiekvienais metais didėja. Neįgalieji turi teisę savarankiškai ir nepriklausomai naudotis visuomenės teikiamomis paslaugomis. Viena iš svarbiausių yra farmacinė paslauga, teikiama visuomenės vaistinėse. Dėl neįgaliesiems nepritaikytos aplinkos šias paslaugas gauti dažniausiai yra sudėtinga, todėl labai aktualu įvertinti visuomenės vaistinėse teikiamų paslaugų prieinamumą judėjimo negalią turintiems…

JUDĖJIMO NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ PSICHOLOGINIŲ RESURSŲ REIKŠMĖ PRISITAIKYMUI PRIE NEGALIOS

Laura Alčiauskaitė, Liuda Šinkariova Abstract Pastaraisiais metais didėja susidomėjimas judėjimonegalią turinčių asmenų psichologiniais resursais,tačiau neretai šie tyrimai apsiriboja pavienio konstruktoanalize. Kiekvienas tyrimas išskiria vis naujusneįgaliajam svarbius resursus, o tokia reiškinių gausane palengvina, o apsunkina vidinių resursų supratimą,suvokimą ir matavimą. Tad šio darbo tikslas – išskirtipsichologinius resursus, reikšmingus judėjimo negaliąturinčių asmenų prisitaikymui prie negalios. Šio tyrimo…