PERIKARDITAS, UŽMASKAVĘS IŠEMINĘ ŠIRDIES LIGĄ IR INKSTŲ VĖŽĮ

Giedrė Vanagaitė, Gabrielė Jakuškaitė, Gabrielė Rudokaitė, Jolanta Laukaitienė Abstract Straipsnyje aprašomas klinikinis atvejis, kai buvo įtar­tas perikarditas, tačiau gydymo eigoje nustatytas inkstų vėžys ir lėtinė išeminė širdies liga. 61 m. pacientas, ser­gantis arterine hipertenzija, prieširdžių virpėjimu, 2 tipo cukriniu diabetu, skundėsi keletą mėnesių varginančiu maudžiančiu krūtinės skausmu, progresuojančiu dusuliu nedidelio fizinio krūvio metu, bendru silpnumu…

EOZINOFILIJOS SĄSAJOS SU ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOMIS

Arnoldas Leleika, Einius Trumpa, Palmira Leišytė Abstract Medicinoje eozinofiliniai granulocitai daugiausiai žinomi kaip kraujo ląstelės, kurios dalyvauja alerginių reakcijų, helmintozių bei bronchinės astmos gynybos mechanizmuose. Šių ląstelių bei širdies ir kraujagyslių ligų sąsaja Lietuvoje ir pasaulyje dar mažai nagrinėta. Dažniausiai atlikti tyrimai su nedidelėmis žmonių populiacijomis, nes tokių įvykių pasitaiko retai, nors gydytojams, tiriantiems ligonį,…

RIBINIŲ VELOERGOMETRIJOS TYRIMŲ, IŠEMINĖS ŠIRDIES LIGOS RIZIKOS VEIKSNIŲ SĄSAJOS SU TOLESNIAIS TYRIMŲ BEI GYDYMO REZULTATAIS

Gediminas Brazaitis, Vytautas Grižas Abstract Tyrimo objektas. Ribinių veloergometrijos rezultatų tolesnė gydymo, tyrimo taktika ir ryšiai su išeminės širdies ligos (IŠL) rizikos veiksniais. Tyrimo tikslas. Išanalizuoti, kaip siejasi ribinius tyrimo rezultatus gavusių pacientų IŠL tyrimo bei gydymo taktika su esamais anksčiau nustatytais rizikos veiksniais. Tyrimo medžiaga ir metodai. Išanalizuoti 138 LSMUL KK pacientai, tirti 2018m.…

FIZINĖ IR PSICHOEMOCINĖ PACIENTŲ BŪKLĖ PO KARDIOCHIRURGINIŲ INTERVENCIJŲ REABILITACIJOS LAIKOTARPIU

Justina Laurinskaitė, Laimutė Kazlauskienė, Geriuldas Žiliukas, Dovilė Majauskytė Abstract Tyrimo tikslas. Išanalizuoti fizinę ir psichoemocinę pacientų būklę po kardiochirurginių intervencijų reabilitacijos laikotarpiu. Tyrimo metodika. Tyrimas atliktas reabilitacijos skyriuje. Tyrimo imtį sudarė 122 pacientai, sergantys IŠL, po kardiochirurginių intervencijų. Tirtos dvi grupės: vieną grupę sudarė 61 pacientas, kuriems buvo atliktos AKJO – (operuoti), kitą – 61…

IŠEMINĖS ŠIRDIES LIGOS IR SAVIŽUDYBIŲ PAPLITIMO SĄSAJA EUROPOS SĄJUNGOJE

Petras Navickas, Laura Lukavičiūtė, Pranas Šerpytis, Alvydas Benošis, Rokas Šerpytis, Konstantinas Daškevičius, Alvydas Navickas Abstract Darbo tikslas. Įvertinti mirtingumo dėl kraujotakos sistemos ligų ir savižudybių ryšį Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėse. Darbo metodika. Atliktas epidemiologinis analitinis mirtingumo dėl išeminės širdies ligos (I20-I25, TLK- 10AM) bei kitų širdies ligų formų (I30-I52, TLK- 10AM) ir mirtingumo…

DEMOGRAFINIŲ VEIKSNIŲ ĮTAKA PACIENTŲ, SERGANČIŲ ŪMINIU KORONARINIU SINDROMU, SU SVEIKATA SUSIJUSIAI GYVENIMO KOKYBEI

Julijana Zobernienė, Vida Mockienė Abstract Viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių ligų yraūminis koronarinis sindromas (ŪKS), kuris sukeliapavojų gyvybei, todėl aktualu atkreipti dėmesį į pacientųsu sveikata susijusią gyvenimo kokybę. Tyrimotikslas – išanalizuoti demografinių veiksnių įtaką pacientų,sergančių ūminiu koronariniu sindromu, susveikata susijusiai gyvenimo kokybei.Tyrimo metodika.Atliktas kiekybinis tyrimas. Duomenų rinkimuinaudotas SF- 36 klausimynas. Taikytas statistinisduomenų paketas „SPSS…