HIPONATREMIJA: DIAGNOSTIKA IR GYDYMAS

Kamilė Tiškutė Abstract Hiponatremija, apibūdinama kaip natrio koncentraci­jos kraujyje sumažėjimas <135 mmol/l, yra dažnas ra­dinys, kuriam esant galimi sunkūs klinikiniai simptomai ir gydymo komplikacijos. Hiponatremija klasifikuojama priklausomai nuo serumo osmoliariškumo ir voleminės būsenos. Šie rodikliai nulemia hiponatremijos patofizi­ologiją ir gydymą. Gydymas priklauso nuo simptomų ir hiponatremiją sukėlusių priežasčių. Simptominės hipona­tremijos atveju koreguojamas natrio deficitas, o…

CENTRINĖ TILTO MIELINOLIZĖ: PATOFIZIOLOGIJA, DIAGNOSTIKA, GYDYMAS IR PROGNOZĖ

Dovilė Magenytė Abstract Centrinė tilto mielinolizė (CTM) − tai būklė, kuriai bū­dingas mielino apvalkalo, supančio nervų skaidulas sme­genų kamiene, ypač tilto srityje, sunaikinimas. Iš pradžių ji buvo siejama su ilgalaikiu alkoholio vartojimu, tačiau dabar žinoma, kad dažniausia priežastis yra greita hipo­natremijos korekcija. Dėl per greito osmosinio slėgio padidėjimo už ląstelės ribų, per greitai ištaisius hipo­natremiją,…