Kamilė Tiškutė

Abstract

Hiponatremija, apibūdinama kaip natrio koncentraci­jos kraujyje sumažėjimas <135 mmol/l, yra dažnas ra­dinys, kuriam esant galimi sunkūs klinikiniai simptomai ir gydymo komplikacijos. Hiponatremija klasifikuojama priklausomai nuo serumo osmoliariškumo ir voleminės būsenos. Šie rodikliai nulemia hiponatremijos patofizi­ologiją ir gydymą. Gydymas priklauso nuo simptomų ir hiponatremiją sukėlusių priežasčių. Simptominės hipona­tremijos atveju koreguojamas natrio deficitas, o bendrojo hiponatremijos gydymo metu taikomas skysčių ribojimas (esant euvolemijai), diurezė (esant hipervolemijai) ar izotoninis NaCl tirpalas (esant hipovolemijai).

Keyword(s): hiponatremija, elektrolitai, natris.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.182
Full Text: PDF

Back