DEPRESIJA SERGANČIŲ ASMENŲ DĖMESIO KONCENTRACIJOS, SAVIRAIŠKOS IR SAVIGARBOS KAITA TAIKANT DRAMOS TERAPIJĄ AMBULATORINĖS REABILITACIJOS LAIKOTARPIU

Laimutė Samsonienė, Rimantė Markauskienė, Violeta Rimkevičienė Abstract Depresija yra liga, kuri gali paveikti visą žmogaus as­menybę, sutrikdyti fizinę ir psichosocialinę asmens pu­siausvyrą. Dramos terapija tai erdvė, kurioje asmuo ska­tinamas įsisąmoninti kintančius gyvenimo įvykius bei kūrybingai prie jų prisitaikyti. Tyrimo tikslas − nustatyti dramos terapijos žaidimų po­veikį sergančiųjų depresija savigarbai, saviraiškai bei dėmesio koncentracijai ambulatorinės reabilitacijos…

CELIAKIJOS IR DEPRESIJOS RYŠIO PATOFIZIOLOGIJA

Ieva Dūdonytė Abstract Celiakija – lėtinė autoimuninė liga, kuri pasireiškia ge­netinę predispoziciją turintiems ir gliuteną vartojantiems asmenims. Be klasikinių gastrointestinių simptomų, pa­cientai skundžiasi ir nuotaikos sutrikimais, iš kurių daž­niausiai patiria depresiją ir nerimą. Celiakijos ir depresi­jos ryšio patofiziologija yra sudėtinga ir iki galo neaiški, todėl keliamos psichosocialinio streso, žemo triptofano kiekio, smegenis paveikiančių autoimuninių procesų,…

DEPRESIJOS GYDYMAS KETAMINU: VEIKIMO MECHANIZMAS, NEPAGEIDAUJAMAS POVEIKIS

Lukas Ragauskas Abstract Depresijos simptomai gali būti sumažinti per kelias sa­vaites ar mėnesius, skiriant tradicinius antidepresantus, tačiau trečdalis pacientų pagerėjimo gali nepajausti. Pas­taruoju metu pradėtas tyrinėti ketamino, kaip antidepre­santo, veikimas. Nors tikslus jo veikimo mechanizmas gydyti depresiją nežinomas, įrodyta, kad intraveninis ketaminas greitai veikia, sumažindamas depresijos simp­tomus, tačiau jo poveikis nėra ilgalaikis (maksimalus efektas trunka…

BOTULINO TOKSINO TERAPIJA DEPRESIJOS GYDYMUI

Danielė Podolskytė Abstract Klinikinė depresija – tai plačiai paplitęs nuotaikos sutriki­mas, pasireiškiantis prislėgta nuotaika, kuris gali būti gy­domas antidepresantais bei kognityvine elgesio terapija. Tačiau dėl nepakankamo veiksmingumo, ieškoma naujų gydymo būdų. Vienas iš jų – botulino toksino terapija. Pagrindinis botulino toksino terapijos tikslas yra užkirsti kelią neigiamų emocijų raiškai veide ir taip sustabdyti grįžtamąjį emocinį…

ALKOHOLIO VARTOJIMO ĮTAKA PSICHINEI SVEIKATAI

Emilija Savickaitė Abstract Straipsnyje aptariamas ryšys tarp alkoholio vartojimo ir psichikos sveikatos problemų: nerimo ir depresijos. Ne­saikingas alkoholio vartojimas gali padidinti riziką ne­rimo ir depresijos simptomų atsiradimui. Nors alkoholis laikinai sumažina stresą ir nerimą, ilgalaikis vartojimas pablogina nerimo ir depresijos simptomus. Siekiant su­mažinti su alkoholiu susijusių psichikos sveikatos pro­blemų riziką, svarbu stebėti ir riboti alkoholio…

DEPRESIJA PO GIMDYMO: RIZIKOS VEIKSNIAI, DIAGNOSTIKA IR GYDYMAS

Gabija Šnepetaitė, Laurynas Kacevičius, Vida Iržikevičienė Abstract Depresija po gimdymo yra viena iš dažniausių gimdy­vių komplikacijų. Negydoma ši būklė blogina motinos psichinę sveikatą, trikdo naujagimio priežiūrą, silpnina motinos ir vaiko ryšį, daro neigiamą poveikį naujagimio psichomotorinei raidai. Tai viena dažniausių gimdyvių mirtingumo priežasčių postnataliniu laikotarpiu. Svarbus ankstyvas šios patologijos atpažinimas. Anksti nustatyti depresijos požymius naudojama…

PALIATYVIŲ PACIENTŲ DEPRESIJOS YPATUMAI

Goda Jackutė, Giedrė Bulotienė Abstract Tyrimo tikslas. Remiantis naujausiais literatūros duo­menimis, išnagrinėti paliatyvių pacientų, sergančiųjų depresija, ypatumus, farmakologinio ir nefarmakologi­nio gydymo galimybes, siekiant pagerinti tokių pacientų priežiūrą. Metodika. Literatūros apžvalga buvo atlikta naudojant že­miau pateikiamus raktažodžius ,,Pubmed“, ,,Medscape“ duomenų bazėse. Tyrimo rezultatai. Dėl tobulėjančios asmens sveikatos priežiūros, geresnių onkologinių ligų diagnostikos ir gy­dymo galimybių, paliatyvių…

DIDŽIOSIOS DEPRESIJOS SUKELIAMOS SUDĖTINGOS BŪKLĖS

Kamilė Žalkauskaitė, Simona Varžaitė, Algirdas Musneckis Abstract Depresija yra vienas iš labiausiai paplitusių psichikos sutrikimų pasaulyje. Tai rimta sveikatos problema, jai būdingas ne tik didelis sergamumas, bet ir mirtingumas. Viena sudėtingiausių būklių, sergant šia liga, yra suicidas. Vyraujant depresijai su psichozės simptomais, atsiranda dar didesnis pavojus gyvybei ne tik dėl savižudybės, bet ir dėl dehidratacijos…

DEPRESIJA IR LĖTINĖ OBSTRUKCINĖ PLAUČIŲ LIGA

Rytenis Šklėrius Abstract Apie lėtinės obstrukcinės plaučių ligos (LOPL) ryšį su depresija diskutuojama jau ilgą laiką. Ryšys siejamas su nikotino vartojimu. Šias dvi patologijas turinčių pacientų uždegiminiai kraujo rodikliai būna aukštesni. Pacientų, sergančių LOPL ir depresija, depresijos gydymas bei di­agnostika nėra visiškai aiškūs, nes kai kurie šių ligų simp­tomai sutampa, todėl dažnai depresija ar nerimo…

PSORIAZĖS RYŠYS SU MIEGO SUTRIKIMAIS BEI DEPRESIJA

Vainius Zajankauskas, Paulina Tursaitė, Algirdas Musneckis Abstract Įvadas. Psoriazė reikšmingai paveikia pacientų gyven­imo kokybę. Dėl didelės neigiamos įtakos fizinei ir psi­chologinei paciento būklei, svarbu aprašyti ir įvertinti specifinius miego sutrikimus, pasitaikančius pacientams, sergantiems psoriaze. Sąsaja tarp psoriazės ir miego sutrikimų buvo įrodyta remiantis daugeliu tyrimų, tačiau jos mechanizmas dar nėra visiškai aiškus. Kita aktuali tema…

DEPRESIJA IR NERIMO SUTRIKIMAI, SERGANT SISTEMINE RAUDONĄJA VILKLIGE

Joana Vilkin-Jucienė Abstract Depresija ir nerimas yra vieni dažniausių sergančiųjų sistemine raudonąja vilklige neuropsichiatrinių skundų. Su padidėjusia rizika susirgti depresija ir nerimo sutri­kimais siejami keli veiksniai: tam tikrų autoantikūnų buvimas, neurologinis pažeidimas, bėrimai ir citokinų koncentracija. Psichikos sutrikimų komorbidiškumas su sistemine raudonąja vilklige reikšmingai pablogina sergančiųjų gyvenimo kokybę, apsunkina somatinių li­gos manifestacijų gydymą ir blogina…

PSICHIATRINIŲ SUTRIKIMŲ PASIREIŠKIMAS MOTERIMS, SERGANČIOMS POLICISTINIŲ KIAUŠIDŽIŲ SINDROMU

Kamilė Piesliakaitė Abstract Policistinių kiaušidžių sindromas yra vienas labiau­siai paplitusių endokrininių sutrikimų, būdingas re­produkcinio amžiaus moterims. Ši liga blogina moterų gyvenimo kokybę, paveikdama ne tik vaisingumą, kūno plaukuotumą, svorį, bet ir psichinę sveikatą. Policistinių kiaušidžių sindromu sergančios moterys labiau kenčia nuo depresijos, nerimo ir miego sutrikimų, socialinės fo­bijos. Didėja savižalos, psichiatrinių sutrikimų, tokių kaip šizofrenija,…