NEFARMAKOLOGINIS DEPRESIJOS GYDYMAS

Paulius Šidagis Abstract Depresija – itin dažnas, ilgai trunkantis psichikos svei­katos sutrikimas, sukeliantis negalią ir didinantis bendrą ligų naštą. Nors dažniausiai depresija pradedama gy­dyti medikamentais, svarbu atsižvelgti į ligos sunkumą ir paciento norus taikyti alternatyvius gydymo metodus. Pagrindinis nemedikamentinis depresijos gydymo me­todas – psichoterapija. Jos efektyvumas nenusileidžia farmakologiniam gydymui, tačiau itin svarbi pacientų atranka ir…

PSILOCIBINO EFEKTYVUMAS PSICHIKOS SUTRIKIMŲ GYDYMUI

Danielė Raudonytė Abstract Nuotaikos ir nerimo sutrikimai bei piktnaudžiavimas ne­legaliomis psichoaktyviosiomis medžiagomis yra vieni dažniausiai pasireiškiančių psichikos sutrikimų. Nors jų gydymui yra nemažai veiksmingų farmakologinio gy­dymo būdų, dalis pacientų jo netoleruoja arba jis būna neefektyvus. Šiuo metu tiriamos kai kurių nelegalių psi­choaktyviųjų medžiagų (psichodelikų – Lizergo rūgšties dietilamido ir haliucinogeniniuose grybuose randamo psi­locibino) taikymo galimybės…

DEPRESIJOS IR NERIMO RIZIKOS IR APSAUGINIŲ VEIKSNIŲ PALYGINIMAS COVID-19 KARANTINO METU IR NETAIKANT JOKIŲ SOCIALINIŲ APRIBOJIMŲ

Kasparas Trukšnys, Robertas Strumila Abstract Covid-19 protrūkių suvaldymui pasaulyje imtasi griežto karantino, kuris turi poveikį žmonių psichologinei būse­nai. Kadangi žmogus yra socialinė būtybė, jo izoliacija ir draudimas gyvai pasimatyti ir bendrauti su kitais žmo­nėmis kelia jam psichologinį stresą ir nerimą. Pirmieji žmogaus psichinės sveikatos pokyčiai dėl ilgalaikio ka­rantino yra didėjantys depresijos ir nerimo sutrikimai. Šiame…

D VITAMINO IR DEPRESIJOS RYŠYS

Adas Gudaitis, Karolina Prielaidaitė Abstract Depresija yra vienas iš dažniausių psichiatrinių susir­gimų, pasitaikančių žmonių populiacijoje, stipriai pa­veikiantis gyvenimo kokybę ir darbingumą. Depresijos ligos etiologija yra sudėtinga, galutinai neišaiškinta, tu­rinti daugybę patogenezinių mechanizmų.. Pastaraisiais metais vis daugiau kalbama apie D vitamino trūkumo įtaką depresijos vystymuisi. Tyrimo tikslas − apžvelgti D vitamino reikšmę žmogaus organizmui ir išsiaiškinti,…

UŽDEGIMINĖ ŽARNŲ LIGA IR PSICHIKOS SUTRIKIMAI

Juozas Rimkus Abstract Krono liga ir opinis kolitas priklauso uždegiminių žarnų ligų grupei. Lėtinė, nenuspėjama ligos eiga ir įprastai jauname amžiuje prasidedantys simptomai blogina gyvenimo kokybę ir didina psichinio distreso riziką, palyginus su bendrąja populiacija. Dažniausios psichikos problemos, kurias patiria sergantieji uždegiminėmis žarnų ligomis, yra depresija ir nerimo sutrikimai. Glaudus ryšys tarp nerimo bei depresijos…

SOMATINIŲ DEPRESIJOS SIMPTOMŲ, PASIREIŠKIANČIŲ VYRESNIO AMŽIAUS PACIENTAMS, GYDYMAS

Donatas Savičius Abstract Depresija – vienas svarbiausių neįgalumą sukeliančių afektinių sutrikimų. Diagnozuoti depresiją vyresnio amžiaus pacientams sunkina esamų sveikatos sutrikimų simptomai, depresijos ir nerimo sutrikimų komorbidiškumas bei depresijos simptomų somatizacija. Somatiniai psichikos sutrikimų simptomai – tai įvairūs pojūčiai ar skausmas kūne, imituojantys įvairių organų ar organų sistemų patologiją. Vyresnio amžiaus pacientai, sergantys depresija, sudaro vieną…

NUSIKALSTAMAS ELGESYS – PSICHIKOS NORMA IR PATOLOGIJA

Konstantinas Daškevičius, Gintarė Navickaitė Abstract Lietuvoje nuo XX amžiaus pabaigos iki šiol išlieka stabiliai aukšti nusikalstamumo rodikliai, o pagal įvykdomų homicidų ir kalinčių asmenų skaičių Lie­tuva daug metų lyderiauja tarp Europos Sąjungos šalių. Šios tendencijos negalima susieti vien su po­litiniais, ekonominiais ar demografiniais pokyčiais, vykstančiais mūsų visuomenėje. Šiame straipsnyje, remiantis apžvelgtų literatūros šaltinių duomenimis, pateikiamos…

AKNĖS ĮTAKA EMOCINIAMS SUTRIKIMAMS

Rūta Gancevičienė, Laura Lukavičiūtė, Petras Navickas, Alvydas Navickas, Jūratė Grigaitienė, Christos C. Zouboulis Abstract Darbo tikslas. Nustatyti aknės įtaką ja sergančių pacientųemocinei būklei – nerimastingumui, depresiškumuiir savižudiškoms mintims bei gyvenimo kokybei– ir tai palyginti su kontroline grupe.Darbo metodika. 2016 – 2017 m. atliktame tyrimebuvo analizuojamos dvi asmenų grupės: akne sergantyspacientai ir kontrolinė grupė, kurią sudarė…

RETŲ ODOS LIGŲ POVEIKIS PACIENTŲ GYVENIMO KOKYBEI IR PSICHINEI SVEIKATAI

Agnė Markevičiūtė, Viktorija Černulytė Abstract Oda yra labai svarbi žmogaus kūno dalis, kuri turi didelę įtaką psichinei ir fizinei būklei. Randama daug duomenų, kad depresijos paplitimas dermatologijoje didesnis nei bendrojoje populiacijoje, taip pat nustatytas kliniškai reikšmingas šalutinių psichinių sutrikimų, kuriuos minime straipsnyje, paplitimas sergant odos ligomis. Nustatytas ir vis labiau tyrinėjamas ryšys tarp proto ir…