MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO MOKINIŲ ŽINIŲ APIE BURNOS HIGIENĄ IR MITYBOS ĮPROČIUS SĄSAJOS SU BURNOS SVEIKATA

Irena Saldūnaitė, Kristina Saldūnaitė-Mikučionienė, Justina Račaitė Abstract Burnos sveikata yra vienas iš svarbių bendros sveika­tos komponentų, siejamų su gyvenimo kokybe. Burnos sveikatą lemia žinios, burnos higienos įpročiai ir įgūdžiai bei tinkama mityba. Tyrimo tikslas − nustatyti Marijam­polės profesinio rengimo centro 15 ir 18 metų mokinių žinių apie burnos higieną ir mitybos įpročius sąsajas su savo…

FITOTERAPIJOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMO BURNOS ERTMĖS PRIEŽIŪRAI PATIRTIS

Karolina Kepalaitė, Danguolė Grūnovienė Abstract Tyrimo tikslas − atskleisti tyrimo dalyvių, burnos ertmės priežiūrai naudojančių fitoterapijos priemones, patirtį. Tyrime dalyvavo 8 skirtingo amžiaus informantai, burnos ertmės priežiūrai naudojantys fitoterapijos priemones. Duomenų rinkimo metodas – pusiau struktūruotas interviu. Tyrimo metu surinktų duomenų analizė atlikta taikant aprašomosios bei turinio analizės metodus. Tyrimo dalyviai teigiamai atsiliepė apie vaistažolių…

PACIENTŲ ŽINIOS APIE DANTŲ EROZIJŲ RIZIKOS VEIKSNIUS

Brigita Kalinauskaitė, Kristina Saldūnaitė, Jūratė Zūbienė, Skaistė Ižganaitienė, Eglė Slabšinskienė, Eglė Aida Bendoraitienė Abstract Tyrimo tikslas – ištirti 18-74 metų respondentų žinias apie dantų erozijų rizikos veiksnius ir jų poveikį burnos sveikatai. Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimas atliktas Kauno Žaliakalnio dantų klinikoje. Tyrime dalyvavo 101 šios klinikos pacientas. Tyrimo metodas – anketinė apklausa. Gautieji rezultatai…

ASMENŲ, SERGANČIŲ ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOMIS, BURNOS SVEIKATOS BŪKLĖS VERTINIMAS

Guoda Jurkėnaitė, Kristina Saldūnaitė, Jūratė Zūbienė, Vilija Andruškevičienė, Ingrida Vasiliauskienė, Jolanta Siudikienė Abstract Momentinis tyrimas buvo atliktas 2017 m. lapkričio – 2018 m. vasario mėnesiais. Tyrime dalyvavo 100 pacientų, sergančių širdies-kraujagyslių ligomis, nuo 55 – 75 metų amžiaus. Tyrimo metu buvo atlikta anketinė apklausa ir klinikinis burnos ištyrimas pagal PSO rekomendacijas, nustatyti dantų ėduonies intensyvumo…