PRIEŠIRDŽIŲ VIRPĖJIMO PATOGENEZĖS ASOCIACIJA SU ANTRINE ARTERINE HIPERTENZIJA DĖL FEOCHROMOCITOMOS

Karolis Kmitas Abstract Arterinė hipertenzija yra dažniausias etiologinis prie­širdžių virpėjimo rizikos veiksnys, lemiantis širdies po­kyčius, skatinančius prieširdžių virpėjimą: struktūrinius prieširdžių miokardo pokyčius, prieširdžių dilataciją ir prieširdžių virpėjimo substrato vystymąsi. Didžioji ar­terinės hipertenzijos dalis (apie 95%) yra esencialinė hi­pertenzija, tačiau hipertenzija taip pat gali būti sąlygota ir antrinių priežasčių, pavyzdžiui, feochromocitomos, kurios klastinga klinika ir diagnostika.…

VAIKŲ IR PAAUGLIŲ ARTERINĖS HIPERTENZIJOS PAPLITIMAS, RIZIKOS VEIKSNIAI IR PRIEŽASTYS

Justinas Žemaitis, Edita Tamakauskienė, Severina Žemaitienė Abstract Tyrimo tikslas – išanalizuoti mokslinius šaltinius apie vaikų ir paauglių hipertenzijos paplitimą, priežastis ir rizikos veiksnius. Tyrimo metodika. Atlikta 21 publikacijos mokslinė apžvalga. Straipsniai atrinkti naudojantis PubMed, ClinicalKey ir ScienceDirect duomenų bazėmis. Į apžvalgą įtrauktos ne senesnės nei dešimties metų publikacijos anglų kalba. Rezultatai. Remiantis išanalizuotais moksliniais straipsniais…

JĖGOS PRATIMŲ POVEIKIS ARTERINE HIPERTENZIJA SERGANTIEMS GERIATRIJOS PROFILIO PACIENTAMS

Saulė Kalašinskaitė, Lina Leimonienė Abstract Hipertenzija ir jos komplikacijos yra viena iš sunkiai sprendžiamų sveikatos priežiūros problemų [2]. Fizinis treniravimasis gali sumažinti pasekmes, susijusias su fizinio aktyvumo ribojimu, pagerinti gyvenimo kokybę, pailginti aktyvų ir nepriklausomą vyresnio ir senyvo amžiaus asmenų gyvenimą [6]. Tyrimo tikslas – nustatyti jėgos pratimų poveikį arterine hipertenzija sergantiems geriatrijos profilio pacientams,…

DELYRAS ESANT DEMENCIJAI KAIP PRES SINDROMO IŠRAIŠKA. KLINIKINIS ATVEJIS

Agnė Viganauskaitė, Gabrielė Pleirytė, Vigintas Vilkas Abstract Užpakalinės grįžtamosios encefalopatijos sindromas (PRES) – klinikinis neuroradiologinis sindromas, pa­sireiškiantis plataus spektro neurologiniais simptomais, tokiais kaip nelokalizuoti galvos skausmai, traukulių prie­puoliai, encefalopatijos simptomai, regėjimo sutrikimai ar į epilepsiją panašia būkle. Didesnę šio sindromo ri­ziką turi pacientai, sergantys arterine hipertenzija, inkstų nepakankamumu, imunosupresine būkle ar eklampsija. Sindromo klinikiniai požymiai…

EOZINOFILIJOS SĄSAJOS SU ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOMIS

Arnoldas Leleika, Einius Trumpa, Palmira Leišytė Abstract Medicinoje eozinofiliniai granulocitai daugiausiai žinomi kaip kraujo ląstelės, kurios dalyvauja alerginių reakcijų, helmintozių bei bronchinės astmos gynybos mechanizmuose. Šių ląstelių bei širdies ir kraujagyslių ligų sąsaja Lietuvoje ir pasaulyje dar mažai nagrinėta. Dažniausiai atlikti tyrimai su nedidelėmis žmonių populiacijomis, nes tokių įvykių pasitaiko retai, nors gydytojams, tiriantiems ligonį,…

SERGANČIŲJŲ ARTERINE HIPERTENZIJA GYVENIMO KOKYBĖS SĄSAJOS SU LIGOS SUVOKIMU IR ŽINIOMIS APIE JĄ

Jonas Sąlyga, Gintarė Šakalytė, Laimutė Kazlauskienė, Vaida Motužytė, Geriuldas Žiliukas Abstract Tikslas – išanalizuoti sergančiųjų arterine hipertenzija su sveikata susijusios gyvenimo kokybės sąsajas su ligos suvokimu ir žiniomis apie ją. Metodika. Naudota apklausos anketa sudaryta iš 3 klausimynų: Arterinės hipertenzijos žinių lygio skalė; Ligos suvokimo klausimynas; Su sveikata susijusios gyvenimo kokybės klausimynas. Imtį sudarė 389 respondentai…