Saulė Kalašinskaitė, Lina Leimonienė

Abstract

Hipertenzija ir jos komplikacijos yra viena iš sunkiai sprendžiamų sveikatos priežiūros problemų [2]. Fizinis treniravimasis gali sumažinti pasekmes, susijusias su fizinio aktyvumo ribojimu, pagerinti gyvenimo kokybę, pailginti aktyvų ir nepriklausomą vyresnio ir senyvo amžiaus asmenų gyvenimą [6]. Tyrimo tikslas – nustatyti jėgos pratimų poveikį arterine hipertenzija sergantiems geriatrijos profilio pacientams, teikiant ambulatorinės slaugos paslaugas namuose. Tyrimas atliktas VšĮ „Auki sveikas“, taikant ambulatorinių slaugos paslaugų namuose darbo principus. Tyrime dalyvavo 30 tiriamųjų, kurių amžiaus vidurkis 74±4,57 metai. 19 iš jų (63,3 proc.) buvo moterys ir 11 (36,7 proc.) vyrų. Pradinio tyrimo metu buvo atliekamas funkcinio pajėgumo vertinimas Barthel indeksu, sudarytos dvi grupės. I grupę sudarė beveik visiškai priklausomi asmenys (n=17), II – vidutiniškai priklausomi asmenys (n=13). Abiejų grupių tiriamiesiems buvo išmatuotas arterinis kraujospūdis, pulso dažnis, plaštakos griebimo jėga (dinamometru), užpildytas gyvenimo kokybės klausimynas SF-36. Tiriamiesiems du mėnesius buvo taikoma kineziterapija namuose, du kartus per savaitę, atliekant jėgos lavinimo pratimus viršutinėms galūnėms. Po dviejų mėnesių atliktas pakartotinis testavimas. Tyrimo rezultatai: du I grupės tiriamieji perėjo į vidutiniškai priklausomų grupę. Sistolinis ir diastolinis arterinis kraujospūdis bei pulso dažnis sumažėjo abiejose grupėse (p<0,05). Plaštakos griebimo jėga padidėjo abiejose grupėse (p<0,05). Gyvenimo kokybės vertinimas pagerėjo abiejose grupėse (p<0,05). Rezultatai tarp skirtingo pajėgumo grupių nesiskyrė. Tai parodo taikomų priemonių veiksmingumą beveik visiškai priklausomiems ir vidutiniškai priklausomiems asmenims.

Keyword(s)arterinė hipertenzija, geriatrija, plaštakos suspaudimo jėga, ambulatorinės slaugos paslaugos namuose.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.089
Full Text: PDF

Back