Asta Mažionienė, Vitalija Gerikienė

Abstract

Tyrimu buvo siekiama įvertinti slaugos studijų programos studentų pasitenkinimo klinikinio mokymo aplinka sąsajas su mokymąsi sąlygojančiais veiksniais. Tyrime dalyvavo 381 studentas iš dviejų Šiaurės Vakarų Lietuvos regiono aukštųjų mokyklų, rengiančių slaugytojus. Studentai buvo neseniai atlikę klinikinę praktiką regiono ligoninėse. Taikytas klausimynas CLES (angl. Clinical Learning Environment and Supervision). Tyrimo rezultatai parodė, kad daugiau nei pusė studentų buvo patenkinti neseniai baigta klinikine praktika. Studentų pasitenkinimas klinikine praktika buvo reikšmingai (p<0,05) susijęs su jų studijų metais, praktikos trukme, slaugytojo mentoryste ir individualiu mokymu.

Keyword(s): klinikinė praktika, praktinis mokymas(is), aplinka, slaugos studentai, CLES.
DOI: 10.35988/sm-hs.2019.124
Full TextPDF

Back