Justas Bakutis

Abstract

Tyrimo tikslas − remiantis mokslinės literatūros duomeni­mis, išanalizuoti ir aptarti informaciją apie SGLT-2 inhi­bitorių grupės vaistų klinikinį poveikį, naudojimą gydyti ne diabetu sergančius pacientus ir specifinę su jų varto­jimu susijusią komplikaciją. Atlikta mokslinės literatūros ir dokumentų apžvalga medicininėse duomenų bazėse, atrinktos publikacijos nuo 2020 iki 2022 metų. Rezul­tatai parodė, jog SGLT-2 inhibitoriai yra vaistai 2 tipo cukriniam diabetui gydyti, sukeliantys gliukozuriją. Šie medikamentai teigiamai veikia kardiovaskulinę sistemą ir inkstų funkciją, yra patvirtinti nesergančių cukriniu diabetu širdies nepakankamumui gydyti. Vienas su vaistų naudojimu susijusių pavojų yra didėjanti euglikeminės diabetinės ketoacidozės rizika, siejama su gliukozurijos sąlygota ketogeneze.

Keyword(s): SGLT-2 inhibitoriai, diabetas, lėtinė inkstų liga, širdies nepakankamumas, euglikeminė diabetinė ketoacidozė.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.183
Full Text: PDF

Back