SGLT-2 INHIBITORIŲ TAIKYMAS NE TIK MAŽINTI GLIKEMIJĄ IR SU TUO SUSIJUSIOS KOMPLIKACIJOS RIZIKĄ

Justas Bakutis Abstract Tyrimo tikslas − remiantis mokslinės literatūros duomeni­mis, išanalizuoti ir aptarti informaciją apie SGLT-2 inhi­bitorių grupės vaistų klinikinį poveikį, naudojimą gydyti ne diabetu sergančius pacientus ir specifinę su jų varto­jimu susijusią komplikaciją. Atlikta mokslinės literatūros ir dokumentų apžvalga medicininėse duomenų bazėse, atrinktos publikacijos nuo 2020 iki 2022 metų. Rezul­tatai parodė, jog SGLT-2 inhibitoriai…